سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تاراج سرمایه‌های ملی ایران با قراردادی که حتی در درون رژیم هم به قرادادی بدتراز «قرارداد ترکمانچای» تعبیر می‌شود

0 28

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه با حضور سران کشورهای حوزه دریای خزر با شرکت ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علیاف، قربانقلی بردیمحمداف و آخوند روحانی در آکتائو قزاقستان به امضاء رسید. با امضای این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن فراهم شده است. 

تلویزیون اس.بی.اس استرالیا گزارش داد: رژیم ایران با قرارداد جدید کوچکترین سهم را از ذخایر عظیم دریای خزر ـ که شامل ۵۰تریلیون بشکه نفت و ۸٫۴ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی میشود ـ بدست میاورد.

حکومت وطنفروش آخوندی که برای حفظ حاکمیت خود هیچگاه از تاراج سرمایههای ملی ابا نداشته، در این زمینه نیز اقدام به دادن امتیاراتی کرده که به علت فضیحت آن در محافل درونی رژیم نیز آز آن باعنوان قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده‌اند که با پنهانکاری به امضا رسیده است.

سند نهایی رژیم حقویی دریای خزر در ۲۴ ماده روز یکشنبه میان رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.

به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، پارسایی عضو مجلس رژیم با اشاره به موقعیت ضعیف رژیم هشدار داد: به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نباشد».

همین روزنامه روز دوشنبه نوشت: اگر به دیوان میرفتیم سهممان از ۲۰درصد هم بیشتر میشد… موضعگیری‌های ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روسها که میگفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ۱۸۰درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیمبندی سهم (ایران) ۱۲درصد شد.

یک کارشناس حکومتی نیز گفت: مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق بهصورت محرمانه پیش رفته، در نهایت وزارت خارجه باید درباره آن پاسخ دهد».

محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از باند روحانی نیز می‌گوید: روحانی در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»

سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت: (در این شرایط) انتظار احقاق حقوق از جمله حق انتفاع یا بهرهبرداری از منابع خزر در «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» به شکل مطلوب دور از ذهن است.

روزنامه حکومتی جهان صنعت از باند روحانی نیز درباره پنهانکاری در امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌نویسد: مشکل اساسی ما بهعنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که بعد از هر اجلاسی امضا میشود و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطالعهای نبودهایم. متأسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شدهاند».

یک کارشناس حکومتی می‌گوید: در مذاکرات رژیم حقوقی خزر به ضعیفترین فرمول‌های حقوقی استناد کردیم. ما از منظر حقوقی جدای از مسائل سیاسی خیلی بهتر میتوانستیم عمل کنیم. تیم حقوقی که از طرف ما مأمور به تنظیم این سند شده بودند با خیلی از مباحث حقوقی آشنا نبودند. مسئولان وزارت خارجه قدرت مانور خیلی کمی در این سند را تنظیم کردهاند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.