تأکید وزیر دفاع امریکا بر مقابله با اقدامات شرورانه رژیم آخوندی در منطقه

11
ژنرال جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا

ژنرال جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با امیر قطر بر مقابله با دخالتهای شرورانه رژیم ایران تأکید کرد. وی گفت: ما قصد داریم به کار با هم برای ثبات و امنیت در خاورمیانه آشفته ادامه دهیم. این کار تیمی ما، در بسیاری جبهه‌ها تأثیرگذاری را افزایش میدهد و بطور مشخص در مقابله با تروریسم و شکست دادن شبه نظامیان داعش مؤثر است و باعث مقابله مؤثر با گسترش دخالت شرورانه رژیم ایران در منطقه می شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here