تأثیرات ورزش در فراگیری و آموزش براساس جدیدترین تحقیقات دانشمندان

63
تأثیرات ورزش در فراگیری و آموزش 1

محقیقین در دانشگا کانادا ثابت کرده‌اند که ورزش نه تنها به لحاظ فیزیکی و ارتقاء روحیه انسان نقش دارد بلکه در فراگیری و آموزش به ویژه در کودکان و جوانان بسیار موثر است. 

دانشمندان قبل و بعد از ورزش مغز بیش از صد نفر را عکسبرداری کردند و نتیجه نشان داد که ورزش درفعالیت‌های مغز در زمینه‌های آموزش و فراگیری و تمرکز و تفکر و به طور مشخص در حجم مغز و فعالیت‌های فیزیکی آن تاثیرمحسوس داشته است.

محققین خوشبین هستند که تحقیقات آنها به استفاده از ورزش برای ارتقاء تحصیلات و آموزش جوانان کمک کند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here