درحمایت از فراخوان مریم رجوی، بیش از ۱۰۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا به آزادی فوری دستگیر شدگان قیام ایران فراخوان می‌دهند

30
کمیته ایتالیایی فراخوان - مریم رجوی می پیوندند

استراسبورگ خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، در جلسه رسمی فراکسیون احزاب مردم اروپا، فراکسیون لیبرال‌دموکرات‌ها و فراکسیون اتحاد چپ در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ شرکت و سخنرانی کرد. او آخرین تحولات در قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را به‌دقت تشریح کرد و به سئوالات اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا پاسخ داد.

نایجل اوانز نماینده پارلمان انگلستان از گروه محافظه‌کاران اروپا، گفت: «بیش از ۱۰۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا از یک بیانیه مکتوب دربارة ایران حمایت کردند که من طی جلسه زمستان ۲۰۱۸ از آن حمایت کردم تا نگرانی‌های جدی‌مان را در مورد سرکوب بی‌رحمانة تظاهرات سراسری ضد رژیم در ایران ابراز کنم».

او با اشاره به این بیانیه دربارة اعتراضات در ایران، گفت: «طی این جلسه، این افتخار را داشتیم تا از خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در شورای اروپا استقبال کنیم و از فراخوان ایشان برای اقدامات فوری کشورهای عضو شورای اروپا به‌منظور حمایت از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران و آزادی سریع هزاران دستگیر شده از زمان شروع این اعتراضات کاملاً حمایت می‌کنیم».

اگیدیوس واریکیس، عضو حزب مردم اروپا از لیتوانی

اگیدیوس واریکیس، عضو حزب مردم اروپا از لیتوانی و عضو کمیته حقوق بشر (مجمع پارلمانی شورای اروپا) که یکی از حمایت‌کنندگان این بیانیه است، گفت: «گروه ما از خانم رجوی دعوت کرد تا نظرات مقاومت ایران را دربارة اعتراضات ضد رژیم در ایران بشنود و به برنامة دمکراتیک ایشان برای آیندة آن کشور گوش فرا دهد. یک اعتقاد قوی وجود دارد که برنامة ۱۰ ماده‌یی ایشان، یک آلترناتیو عملی را در برابر دیکتاتوری مذهبی کنونی ارائه می‌دهد».

نایجل اوانز نماینده پارلمان

نایجل اوانز گفت: «من با خانم رجوی موافقم که اروپا می‌تواند و باید کارهای بیشتری درباره ایران انجام دهد و به اعتراض‌کنندگان کمک کند؛ و من به ایشان می‌پیوندم تا مصرانه از شورای اروپا و کشورهای عضو آن بخواهم، اقدامات مؤثری را برای وادار کردن رژیم ایران به آزادی زندانیان قیام، حفظ آزادی بیان و تجمع و پایان سرکوب و لغو پوشش اجباری، انجام دهد».

اتحاد چپ اروپا پس از جلسة روز چهارشنبه‌اش با خانم رجوی در یک بیانیه گفت: «اتحاد چپ اروپا سرکوب و دستگیری‌های جمعی مردم توسط مقامات (رژیم ایران) را محکوم می‌کند؛ (اقداماتی) که مردم ایران را از استفاده از حقشان برای اعتراض منع می‌کند. اتحاد چپ اروپا اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا را فرا می‌خواند که برای آزادی فوری دستگیرشدگان و تحقیق دربارة گزارشات کشته‌شدن معترضین اقدام کند».

بیانیه‌یی که بیش از ۱۰۰عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا از کشورهای متعدد و تمام احزاب سیاسی آن‌را امضا کرده‌اند به فراخوان خانم رجوی می‌پیوندند (و) «کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب برای تحقیق دربارة وضعیت زندان‌های ایران و زندانیان سیاسی، به‌ویژه آنهایی که طی قیام اخیر دستگیر شدند و کسانی که در بازداشت کشته شدند» فرا می‌خواند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here