بیستمین روز اتحاد، همبستگی و اعتصاب کسبه وبازاریان دلیر بانه، زیر فشار سرکوب و فضای شدید امنیتی

9
ادامه اعتصاب کسبه و بازار بانه و

روز جمعه ۱۴ اردیبهشت بازاریان و کسبه بانه در شرایطی که زیر فشار سرکوب و فضای شدید امنیتی و قطعی دو روزه اینترنت از جانب رژیم آخوندی قرار دارند، بیستمین روز اعتصاب سراسری خود را در اعتراض به بستن مرز و افزایش تعرفه گمرگی ادامه دادند.

با آغاز بیستمین روز اعتصاب بازاریان و کسبه در بانه؛ رژیم آخوندی گشت‌های ویژه خود را در مراکز مهم شهر بانه مستقر کرده است. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here