بیانیه کاخ سفید: ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان‌سیاسی درایران ازجمله قربانیان سرکوب‌های اخیر است ۲۰دی۹۶

22
کاخ سفید حمایت از قیام22

دولت ترامپ عمیقا نگران گزارش‌هایی است که رژیم ایران درهفته گذشته هزاران شهروند ایرانی را به‌خاطر شرکت درتظاهرات صلح‌آمیز زندانی کرده‌است

ما سران رژیم ایران‌را به‌خاطر نقض حقوق مردم‌ایران قابل حسابرسی می‌دانیم

کاخ سفید با صدور بیانیه ای درباره دستگیریهای گسترده و کشته شدن شماری از دستگیرشدگان اخیر در زیر شکنجه توسط رژیم آخوندی اعلام کرد:

دولت ترامپ عمیقا نگران گزارش هایی است که رژیم ایران در هفته گذشته هزاران شهروند ایرانی را بخاطر شرکت در تظاهرات صلح آمیز زندانی کرده است. علاوه بر این، گزارشات نگران کننده دیگری وجود دارد که رژیم برخی از این تظاهرکنندگان را در حالی که در بازداشت هستند شکنجه یا کشته است.

ما تازمانی که دیکتاتوری (حاکم بر) ایران حقوق اساسی شهروندان خود را سرکوب می کند ساکت باقی نخواهیم بود و سران رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق (بشر) قابل حسابرسی می دانیم. تظاهرکنندگان در ایران نارضایتی مشروع دارند, از جمله خواستار پایان دادن به سرکوب دولت, فساد و اتلاف منابع ملی به خاطر ماجراجویی های نظامی هستند.

رژیم ایران ادعا می کند که از دموکراسی حمایت می کند, اما زمانی که مردم خود را که آرزوهایشان را برای زندگی بهتر و پایان دادن به بی عدالتی بیان می کنند, (سرکوب می کند) یکبار دیگر طبیعت وحشی خود را به نمایش می گذارد.

ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران از جمله قربانیان سرکوب های اخیر است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here