بیانیه مشترک ۲۵کشور عضو شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل در محکومیت قتل و دستگیری افراد بی‌شمار توسط رژیم آخوندی در جریان قیام دی‌ماه

1
بیاینه وزارت خارجه آمریکا

۲۵کشورعضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، در سی و هفتمین اجلاس این شورا در ژنو طی بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن قتل و دستگیری افراد بی شماری توسط رژیم آخوندی در جریان قیام دی‌ماه، خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه گسترده و سیستماتیک در ایران شدند.

نماینده هیات آمریکا در ژنو بیانیه مشترک ۲۵کشور عضو شورای حقوق‌بشر ملل متحد را با ادای احترام به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران عاصمه جهانگیر ارائه کرد.

در این بیانیه ۲۵کشور عضو شورای حقوق‌بشر اعلام کردند:‌ دولت(های) ما نسبت گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق‌بشردر ایران و اینکه مقامات رژیم ایران اشخاص بی شماری را بدنبال اعتراضات گسترده دیماه کشته, بازداشت کرده و یا مورد بدرفتاری قرار داده است، نگران هستند.

۲۵کشور عضو شورای حقوق‌بشر بر فراخوان خود به رژیم ایران برای توقف بازداشت خودسرانه، گسترده و سیستماتیک تاکید کرده و خواستار پذیرش و دیدار گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از ایران بدون پیش شرط و محدودیت، شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here