بیانیه مشترک گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد حمایت از حقوق تظاهرکنندگان در ایران

68
گزارشگران ویژه سازمان ملل- قیام-min

محکومیت اقدامات سرکوبگرانه وقطع اینترنت توسط رژیم 

ژنو – مقر اروپایی سازمان ملل متحد ۱۵دی ۱۳۹۶

حق آزادی بیان تظاهر کنندگان وحق برگزاری اجتماعات

و اصول حقوق بشر باید بطور کامل محترم شمرده شود

گزارشگران ویژه سازمان ملل: خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگرویژه وضعیت حقوق بشر در ایران دیوید کی ، گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده ، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی و خودسرانه و مایکل فراست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه مشترکی، نگرانی خود را از سرکوب تظاهرکنندگان درایران توسط رژیم آخوندی و کشته و دستگیری تظاهر کنندگان از جمله جان باختن کودکان و نوجوانان ابراز کردند

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک خود که در ژنو منتشر شد تاکید کردند خواسته های تظاهرکنندگان در ایران برای آزادی و استانداردهای مکفی معیشتی و حقوقشان باید محترم شمرده شود. 

گزارشگران ویژه سازمان ملل در این بیانیه گفتند”ما بشدت نگران شیوه برخورد مقامات رژیم ایران با تظاهرات هستیم“

”نام و نشان تمامی دستیگر شدگان در این اعتراضات باید علنی شود و مقامات رژیم باید به آنها سریعا اجازه دسترسی به خانواده و وکیل را بدهند. دستور حکومت به سپاه پاسداران مبنی بر اعمال قدرت بر علیه تظاهر کنندگان، و تهدیدات قضائیه مبنی بر مجازات شدید، غیر قابل قبول است.

”ما از مقامات حکومت میخواهیم که بطور کامل حقوق بشر تظاهر کنندگان، ازجمله حق حیات، آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز آنها را محترم بشمارند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود می افزایند:

”ما از گزارشات مبنی بر اینکه دولت اینترنت را بر روی شبکه های موبایل قطع کرده ، و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و سرویس های پیام رسانی مانند تلگرام در تلاش برای فرونشاندن تظاهرات تعطیل شده اند، بشدت نگران هستیم. ”بلوکه کردن ارتباطات بمنزله یک نقض جدی حقوق بنیادین میباشد.

”کنترل و سانسور اطلاعات از طرق بلوکه کردن اینترنت و سرویس های پیام رسانی، بیانگر محدودیت غیرقانونی حق آزادی بیان و جلوگیری از دستیابی مردم به ارتباطات و خدمات است“

گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید کردند: فقدان اقدامات برای پرداختن به دلایل ریشه ای تظاهرت از طریق غیر خشونت بار ”نگران کننده“ است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here