بیانیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام سرنوشت سازمردم آزادیخواه ایران

45
بیانیه سازمان چریک های فدایی خلق - ایران نبرد-min

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیانیه ای توضیحی پیرامون قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه منتشر کرد. در قسمت هایی از این بیانیه می خوانیم: لینک به منبع

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here