بیانیه ایران -فراخوان به سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸

112

ما عمیقا نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و بویژه تعداد فزاینده اعدامها نگرانیم طی دوران روحانی شمار اعدامها بالغ بر ۳۲۰۰ مورد شده است که تنها از ژوئیه ۲۰۱۷ بیش از ۲۰۰ اعدام گزارش شده است.

گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در ۱۴ اوت ۲۰۱۷ این نقض ها را مستند می کند و همچنین قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ را مورد توجه قرار می دهد که اکثر آنها از جنبش اپوزیسیون اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می کردند.

از آنجا که این گزارش تاکید می کند که این اعدامهای جمعی پس از فتوای ،خمینی، انجام شد؛

همچنین از آنجایی که این گزارش افشاگریهای قبلی را که مقامات عالی رتبه رژیم مسئول این قتل عام بودند تایید می کند. از جمله وزیر دادگستری، یک قاضی دادگاه عالی و رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی در کشور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اخیر

ما امضا کنندگان زیر، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، برای اقدام سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک غربی بمنظور پایان دادن به مصونیت مقامات در ایران حمایت می کنیم و از دولت و وزارتخارجه انگستان مصرانه می خواهیم:

– این قتل عام را بعنوان جنایت علیه بشریت در توافق انگلستان برای حمایت از کارهای انجام شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران برسمیت شناخته و محکوم کند؛

– از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کند که دستور دهد یک تحقیقات درباره این قتل عام به قصد قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت انجام شود.

منبع: شرکت هیئت مقاومت ایران در کنفرانس سالانه حزب لیبرال دموکرات انگلستان بیانیه بیش از ۳۰ نماینده پارلمان انگلستان از حزب لیبرال دموکرات درباره قتل عام ۶۷ و……-در بورنموث،انگلستان- سپتامبر ۲۰۱۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here