به اغمارفتن و تشنج زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به‌دنبال ۶۰روز اعتصاب غذا

11

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به دنبال ۶۰ روز اعتصاب غذا در اعتراض به انتقال غیر قانونی خود به شکنجه گاه قرچک، ظهر روز سه شنبه ۱۴ فروردین دچار تشنج شد و به اغما رفت. دژخیمان زندان قرچک ورامین بناچار وی را به بیمارستانی در نزدیکی زندان منتقل کردند.

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در ۴ بهمن ماه۹۶؛ به دستور دژخیمان خامنه‌ای از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here