بنیانگذاری میلیشیا مجاهد خلق دوم آذر۵۸ – قسمت اول

16

 میلیشیای مجاهد خلق تولدی در تکاپوی آگاهی و آزادی- بنیانگذاری میلیشیا مجاهد خلق دوم آذر ۸۵ توسط سازمان مجاهدین خلق ایران

برگرفته از سایت سیما آزادی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here