برگزاری جلسه استماع در کنگره آمریکا: مقابله با مجموعه کاملی از تهدیدات رژیم ایران

37
اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا-min

اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام برگزاری جلسه استماع این کمیته در روز چهارشنبه تحت عنوان «مقابله با مجموعه کاملی از تهدیدات رژیم ایران»، تأکید کرد: «در حالی که رژیم (تهران) توانایی‌های موشک بالستیک قاره‌پیمای خود برای حمل کلاهک اتمی را گسترش و توسعه می‌دهد، ایالات متحده و شرکایش با تهدید فزاینده‌یی از سوی نیروهای تحت حمایت (این رژیم) در سراسر منطقه مواجهند… این استماع، فرصتی را برای اعضای (کمیته) فراهم می‌کند تا درباره چگونگی همکاری ایالات متحده با متحدانش برای آماده‌کردن یک پاسخ مؤثر به مجموعه کامل تهدیدات (رژیم) ایران بحث کنند».

جلسه استماع روز چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از جمله با حضور جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق و ژنرال چاک والد معاون پیشن فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا برگزار خواهد شد.