بروجردی مهره ویژه ولی فقیه ارتجاع ، بهیچوجه به تروریستها رحم نباید کرد

12
بروجردی جنایتکارمهره ویژه ولی فقیه

روز سه شنبه این مهره ویژه ولی فقیه ارتجاع در سرکوب و تروریسم در کمال وقاحت در پارلمان اروپا گفته بود:

سازمان اطلاعاتی ما امروز همکاری بسیار نزدیکی با کشورهای مهم اروپایی مانند فرانسه مانند آلمان دارند انجام میدهند برای چی؟... ما در مبارزه با تروریزم معتقدیم که بهیچوجه به تروریستها رحم نباید کرد.

منبع: سایت پارلمان اروپا ۳/۱۱/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here