براد شرمن و دینا روهرا باکر نمایندگان کنگره آمریکا بی اعتباری نمایش انتخابات و اقدمات سرکوبگرانه

176

براد شرمن نماینده دموکرات کنگره و از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دینا روهرا باکر نمایند برجسته جمهورخواه رئیس زیر کمیته اروپا – آسیا،، طی نامه مشترکی به وزیر خارجه آمریکا انتخابات رژیم آخوندی را غیر دموکراتیک دانسته و نوشتند:

ما به خواستهای مردم ایران برای انتخابات آزاد، آزادی بیان، مطبوعات و انجمنها، حذف محدودیت‌های جنسیتی علیه زنان و برقراری یک جمهوری و تحقق یک ایران غیر اتمی باور داریم.

مردم ایران در انتخابات این رژیم همواره با اقدامات سرکوبگرانه مواجهند و هیچ علائمی وجود ندارد که رژیم در تهران مسیر خود را در جریان انتخابات تغییر دهد.

براد شرمن و دینا روهراباکر، از وزیرخارجه آمریکا خواستند از هرگونه موضعگیری در باره انتخابات رژیم آخونده که به آن مشروعیت ببخشد خودداری کند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here