بحران رژیم بر سر فیلتر کردن شبکهٴ تلگرام در وحشت از قیام و انتشار هشدارهای خامنه‌ای

22

همزمان با بالا گرفتن بحران رژیم بر سر فیلتر کردن شبکه تلگرام، مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به تکرار و باز انتشار هشدارهای خامنه‌ای درباره فضای مجازی می‌پردازند.

خبرگزاری حکومتی مهر روز ۱۱فروردین ضمن ردیف کردن هشدارهای خامنه‌ای طی سال ۹۶می‌نویسد: رهبر در اول خرداد ۹۶گفت: «به نظر من این وسایل رسانه‌یی جدید، هم یک فرصت است، هم یک خطر است؛ خطر از این جهت که ممکن است این حرفها و شبهه‌ها، در ذهن جوانها و در ذهن غيرجوانها اثر بگذارد و اینها را منحرف کند؛ این جهت خطر است».

این خبرگزاری پس از مرور سایر هشدارهای خامنه‌ای به هشدارهای وی در دیماه ۹۶پرداخته و می‌افزاید:

رهبر در روز ششم دی ماه سال ۹۶در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: « در مورد فضای مجازی این را می‌گوییم که مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا؛ حواستان باشد. از این فضا، دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما و نظام شما استفاده نکند».

خامنه‌ای:

هزاران توپخانه، توپخانه دروغپردازی، توپخانه بزرگنمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت، مشغول شلیک اند.

این فضای مجازی، ما این را می‌گیم در مورد فضای مجازی، می‌گیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا، حواستان باشه، از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه…

خبرگزاری حکومتی مهر با نقل حرفهای خامنه‌ای در بحبوحه قیام می‌افزاید:

خامنه‌ای در روز ۱۹دی ماه سال ۹۶با تشکر از مسئولان امنیتی، انتظامی و سپاه و بسیج گفت: مسئولان ذیربط تفاوت بگذارند بین آن کسی که مثلاًً فرض کنید که بر اثر یک هیجانی از فضای مجازی احساساتی می‌شود و یک کاری می‌کند یا یک حرفی می‌زند، با آن کسی که مرتبط با مجاهدین است؛ اینها با هم یکسان نیستند».

خامنه‌ای:

نکته‌ی بعدی این است که مسئولان انتظامی ما، مسئولان امنیتی ما، سپاه ما، بسیج ما، در این قضایا به وظایفشان عمل کردندـ

منتها تفاوت بگذارند مسئولان ما، مسئولان ذیربط بین آن کسی که بر اثر یک هیجانی همین‌طور که عرض کردیم، از فضای مجازی مثلاًً فرض کن که احساساتی میشه و یک کاری می‌کند و یک حرفی میزنه، با آن کسی که مرتبط با شبکه‌ی پادوهای آمریکایی است، مرتبط با منافقین است؛ اینها با هم یکسان نیستند.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here