بحران در رأس نظام آخوندی، انگشت گذاشتن احمدی‌نژاد بر اختیارات بی‌حد و مرز خامنه‌ای و درخواست برای اصلاح عملی به جای عذرخواهی پوشالی

13
احمدی_نژاد بر اختیارات بی_حد و مرز خامنه_ای

در ادامه شدت گرفتن بحران رأس نظام پس از قیام سراسری احمدینژاد طی نامهای به خامنه‌ای، ضمن اشاره به عذر تقصیر وی در سخنرانی روز ۲۹بهمن، روی اختیارات بی حد ومرز خامنه‌ای انگشت گذاشت و برای خروج نظام آخوندی آر بحران‌های کنونی، خواستار اصلاحات در قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های رژیم و به طورخاص اصلاحات در دفتر خامنه‌ای شد. 

احمدی نژاد هم چنین خطاب به خامنه‌ای نوشت که اقدامات پیشنهادی او «مستلزم تغییراتی در قانون اساسی نیز هست».

رئیس جمهور قبلی رژیم- که خودش و معاونش در نمایش انتخاباتی اردیبهشت ۹۶ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند- در پیشنهادات خود به ولی‌فقیه ارتجاع تاکید کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رژیم، بدون مهندسی شورای نگهبان و بدون دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، ضرورت فوری دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here