بحران درونی رژیم – ادامه حملات هر دو جناح حاکمیت به دعاوی بی‌پایه آخوند روحانی درباره کارنامه صد روزه

71
بجرن درونی رژیم-min

مصاحبه آخوند روحانی درباره کارنامه صد روزه‌اش در دور دوم به‌خاطر دعاوی پوشالی رئیس‌جمهور ارتجاع، هم‌چنان از سوی هردو جناح حاکمیت مورد اعتراض و حمله قرار می‌گیرد.

امام جمعه خامنه‌ای در کرج در واکنش به ادعاهای آخوند روحانی گفت: آمارهای ارائه شده توسط مسئولان با زندگی واقعی مردم فاصله دارد و غلوانگیز است.

امام جمعه رژیم در اصفهان نیز در مورد ادعاهای مربوط به کاهش شمار بیکاران توسط روحانی گفت: نباید این میزان افراد بیکار در جامعه وجود داشته باشد. مردم از بی‌توجهی مسئولان گله دارند.

در تبریز نیز امام جمعه رژیم به آخوند روحانی گوشزد کرد که نظام هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی بر سر مؤلفه‌های قدرت با هیچ طرفی وارد مذاکره و معامله نخواهد شد.

حمله به آخوند روحانی به‌خاطر کارنامه ۱۰۰روزه دولتش توسط باند خود او نیز هم‌چنان ادامه دارد.

رسانه حکومتی رویداد ۲۴نوشت: مشاوره‌های غلط ناشی از فاصله گرفتن با بدنه اجتماع و حامیان روحانی سبب شد تا این گزارش روحانی نیز هم‌چون دیگر گزارشات تلویزیونی او با سطح انتظارات فاصله زیادی داشته باشد.

یک رسانه دیگر باند روحانی به نام بهار نیز نوشت: صد روز اول فعالیتهای دولت کاملاً خنثی گذشت و اثر ملموسی از تلاش برای اجرایی شدن وعده‌ها مشاهده نمی‌شود. این اتفاق سبب افزایش نارضایتیها خواهد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here