سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

بایکوت سراسری نمایش دجالگرانه «روز قدس» آخوندها

0 0

نمایش دجالگرانه «روز قدس» رژیم آخوندی با بایکوت سراسری مردم ایران به یک شکست فضیحت بار برای این رژیم تبدیل شد. تلویزیونهای حکومتی به‌رغم همه صحنه پردازیها و تقلبات تصویری نتوانستند صحنه های انبوه یا نسبتا انبوه از جمعیت نشان دهند.

مردمی که از سیاستهای تجاوزکارانه و مداخلات جنگ افروزانه رژیم آخوندی در کشورهای منطقه در پوشش فریبکارانه حمایت از فلسطین به‌شدت منزجر هستند، رو‌در‌روی نظام آخوندی از حضور در خیابانها خودداری کردند و حتی برای انجام کارهای روزمره نیز به خیابانها نیامدند.

این بایکوت گسترده در حالی بود که سران رژیم و ماشین تبلیغاتی آن در روزها و هفته های اخیر بر اهمیت راهپیمایی روز قدس تأکید می‌کردند و مصرانه از مردم می‌خواستند در این مراسم شرکت کنند. کارگزاران حکومت با رایگان کردن اتوبوس و مترو در تهران و دیگر شهرها و راه انداختن اتوبوسهای مجانی و فرستادن پاسداران و بسیجیها و لباس شخصی ها به‌طور ناموفقی تلاش کردند تا جمعیتی را در خیابانها به‌راه بیندازند. رژیم حتی در کشاندن خانواده های قربانیان و معلولان جنگ و دیگر کسانی که زندگیشان توسط ارگانهای حکومتی تأمین می شود نیز موفقیت نداشت.

در اکثر مسیرهای دهگانه اعلام شده برای تظاهرات در تهران و حتی مسیرهای اصلی مانند خیابان جمهوری جمعیت بسیار کمی به چشم می‌خورد. در میدان آزادی اکثر اتوبوسها خالی بود. در بسیاری از شهرها حتی قم که محل تمرکز بسیاری از ارگانهای حکومتی و بنیادگرایی است، خیابانها خالی از جمعیت بود.

در بسیاری از شهرها مانند اصفهان رشت، بوکان، اسلام آباد غرب؛ کاشان، سقز، نهاوند، شیراز، کرج، خبری از راهپیمایی نبود و افراد انگشت شماری در خیابانها به چشم می‌خوردند. تنها صدای شعارها از بلندگوهای حکومتی به گوش می‌رسید وکسی به شعارها پاسخ نمی‌داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ خرداد ۱۳۹۷ (۸ ژوئن ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.