سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

بازگشت سلطنت: یک آلترناتیو جدی یا تنفس مصنوعی به رژیم؟-فرهاد اشراقی

0 66

۷ دی ۹۶ شمارش معکوس سرنگونی رژیم آخوندی کلید خورد. هر روز که میگذرد رژیم حاکم در تمامیتش از اصلاح طلب تا اصولگرا، و هر مدل عمامه از شیاد تا سفاک بیشتر و بیشتر در مرداب تاریخی خودش فرو میرود. این حقیقت و این سرنوشت محتوم را بیش از هرکس خود آخوندها و علی الخصوص شخص خامنه ای با تمام سلولهایش حس میکند و از درد به خود میپیچد. پژواک این تب مرگ را در واژه واژه اظهارات جلادان و قاتلان فاشیسم مذهبی میتوان بوضوح دید و شنید. دیگر نه اوبامایی در کار است که با امتیازات کلان به فریادش برسد و نه فتنه و آشوب در عراق و یمن و سوریه و لبنان دردی از دردهای کشتی به گل نشسته اش درمان می کند. دندان هسته ای اش هم شکسته و سیمان گرفته شده و ادا و اطوارهای موشک بازی هایش هم دیگر کسی را نه می فریبد و نه می ترساند.

فوران خشم مردم ستمدیده ایران که کارد از استخوانشان هم گذشته است سر باز ایستادن ندارد و پیوسته و هر روز در اینجا و آنجا بروز می یابد و سرکوب و اختناق افسارگسیخته آخوندی نیز نتوانسته آنرا مهار و خاموش کند.

این تصویری کلی از وضعیت تار و پود دریده نظام است. اما این تمام واقعیت نیست؛ درست در روی دیگر سکه، تنها هماورد این رژیم یعنی سازمان مجاهدین که خودش را بسلامت از زیر تیغ بالفعل خامنه ای رهانید، اکنون با توانی صدبرابر به گسترش کانونهای شورشی و استمرار قیام مشغول است و جایگزین دمکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت برهبری خانم مریم رجوی هر روز اعتبار و شناخته شدگی بیشتری در بالاترین سطوح جهانی می یابد.

در یک کلام معادله ایران از وضعیت بغرنج و غبارآلود گذشته بمیزان زیادی بیرون آمده و فهم روند اوضاع و سرنوشت این رژیم و مردم و مجاهدین و این که به چه سمتی در حرکت است برای هر ناظر منصف و با حداقل آشنایی با واقعیات روی زمین بسیار روشن و از پرده ابهام خارج شده است. این جاده سر راست مقصدی جز سرنگونی محتوم رژیم پلید آخوندی با همه جناحهایش ندارد. ممکن است دیر یا زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد.

این چشم انداز را بیش از هرکس شخص خامنه ای و هم پالکی هایش با گوشت و پوست و استخوان و ریش و عبا لمس میکنند و قطعا هرروز و هر لحظه به این فکر میکنند که چه باید کرد. و البته که به پاسخ چندانی نمیرسند الا اینکه اگر راه برون رفتی از این مخمصه نیست و حتی کورسوئی هم برای گریز از سقوط محتوم دیده نمیشود، پس لااقل هرچه میتوانند آنرا به عقب بیاندازند تا بلکه فرجی حاصل شود. تنها راه کار برای این رژیم، هرچند موقتی هم باشد، تضعیف هرچه بیشتر جبهه مقابل یعنی مردم بپاخاسته و هماوردش یعنی مجاهدین است. قیام مردم را که نتوانسته سرکوب و خاموش کند. قتل عام و عملیات تروریستی هم روی مجاهدین موثر واقع نشده و حالا هم که دستش به آنها نمیرسد. بنابراین تا آنجا که میتواند باید در اراده یکپارچه توده های مردم برای سرنگونی تردید و شک و شبهه ایجاد کند تا از شکافندگی آن بکاهد.

یکی از اصلی ترین ترفندهای رژیم برای این منظور، بسیج برای تولید آلترناتیوهای پوشالی برای علم کردن در برابر آلترناتیو واقعی اش است تا از این طریق شتاب یگانه هماورد خود یعنی شورای ملی مقاومت و مجاهدین را بگیرد. فضای مجازی هم زمینه این تاکتیک را با کمترین هزینه فراهم کرده است.

اما در این میان، جالب تر و مضحک تر از همه، بادکردن بقایای سلطنت است. منظور همان رژیم منفور شاه که در انقلاب ضدسلطنتی برای همیشه به زباله دان تاریخ پرتاب شد. تنها سرمایه این جماعت نه از خودشان بلکه از شدت تنفر و بیزاری مردم بجان آمده از چهل سال نکبت حکومت آخوندی است. اوج حرام لقمگی این رژیم هم در همین جاست. همان رژیمی که بیش از همه و پیش از همه انزجار توده های مردم را حس میکند، حاضر است صدها فحش و بدوبیراه نثارش شود، اما در عوض و به هر میزان ممکن در اراده قیام خلل ایجاد کند. بنابراین بغایت از پروبال دادن به بچه شاه و سایرمدعیان پوشالی رهبری جامعه استقبال میکند. متقابلا بقایای سلطنت هم بخوبی میدانند که تنها تا زمانی که این رژیم رمقی دارد و سر پا است میتوانند جولان بدهند و از قبل کینه و دافعه نسبت به این رژیم، انگل وار ارتزاق کنند و زیر سقف منتهای شقاوت و خونخواری آخوندی، جنایات دیکتاتوری پهلوی را بزک کرده و ژست دمکراسی! بگیرند. اینجاست که نیاز مبرم این دو باند، یعنی رژیم آخوندها و بقایای سلطنت، به یکدیگر روشن و مفهوم میشود.

هرآنکس که درک مختصری از قانونمندیهای مبارزه، آنهم برای بزیر کشیدن رژیمی مانند فاشیسم دینی حاکم بر ایران داشته و جدیت ادعای آلترناتیو بودن برای یک ایران آزاد بعداز آخوندها را داشته باشد، بی تردید می داند که علم کردن سلطنت و دیگر آلترناتیوهای نوظهور و مجازی یک شوخی بیش نیست و تنها کارایی اش کند کردن پیشروی قیام و فرجه دادن به فاشیسم آخوندی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.