بازدید هیأت پارلمان اروپا از اشرف ۳

23

هیاتی از نمایندگان پارلمان اروپا مركب از آقايان تونه کلام Tunne kelam عضو کمیسیون خارجی و نایب رئیس گروه دوستان ایران آزاد و یارومیر اشتتینا Jaromir Stetina عضو کمیسیون خارجی و نایب رئیس زیر کمیسیون امنیت و دفاع و استرون استيونسون هماهنگ كننده ” كارزار براي تغيير در ايران” در روزهاي دوم تا پنجم آذر ۱۳۹۷ از اشرف ۳ در آلباني بازديد كردند.

نمایندگان پارلمان اروپا به تفصيل با مجاهدين و همچنين شهروندان و شخصيت‌هاي آلباني گفتگو كردند.

 

نمایندگان پارلمان اروپا گفتند كارهاي وزارت اطلاعات رژیم ایران عليه مجاهدين در اين ساليان از جمله شكنجه رواني با ۳۲۰ بلندگو‌‌، سوء استفاده از عنصر خانواده علیه مقاومت و محاصره غذايي و پزشكي و به كار گرفتن افراد استخدام شده براي لجن پراكني، علاوه بر قتل‌عام و حمام‌هاي مكرر خون در اشرف و ليبرتي‌‌،در تاريخ اروپا فقط با رفتار فاشیسم هیتلری قابل مقایسه است.

استراون استيونسون در جریان بازدید به مجاهدان اشرفي گفت:

امروز كه اينجا آمدم برايم مثل يك معجزه است. من به كساني كه امروز با آنها ناهار خوردم گفتم به رغم سختي‌هايي كه در كمپ اشرف كشيديد، به رغم قتل‌عامی كه توسط نوري مالكي بي‌رحم كه يك عروسك آخوندها بود انجام شد، به رغم شكنجه رواني كه علیه شما به راه‌‌انداختند، به رغم محاصره پزشكي و بي‌رحمي‌هاي كوبلر در انتقال شما به يك ارودگاه اجباري به نام كمپ ليبرتي و قرار دادن شما در زیر حملات موشكي، به رغم همة اینها هر بار اشرف بلند شد، شما از خاكستر اشرف برخاستید، از خاكستر ليبرتي قيام كرديد و حالا اشرف ۳ را تشكيل داده ايد. مثل يك ققنوس كه از خاكستر خودش قيام ‌می‌کند. این پيامي است به ميليون‌ها نفر كه در ايران سركوب شده‌‌اند كه آنها هم با شاخص قرار دادن شما و پيروي از شما قيام خواهند كرد. آرزوي من اين است كه تمام ما به همراه خانم رجوي به ایران برویم و خامنه ای، روحاني، ظريف و تمام اين قاتلين و مالكي در دادگاه اروپايي لاهه بخاطر جنايت عليه بشريت محاكمه شوند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here