سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

بار دیگر پنبه‌دانه -از نادر سبزی‌خباز

0 33

باخبرشدم که سایتی به‌ اسم حقیقت مانا، با درج اکاذیبی درمورد سازمان و منجمله آوردن اسم‌ من سعی‌کرده که غیرمستقیم و به نیابت، نقش رژیم پابه‌گور و در ورطه سرنگونی آخوندی را بازی‌ کرده و یکبار دیگر دم‌ از فروپاشی مجاهدین و تشکیلات آنها بزند.

این پادوها، در تکرار سناریوهای گذشته، اینبار اینطور وانمود کرده‌اند که گویا موجی‌ از ناراضیان و نارضایتی در درون‌ مناسبات وجود‌ دارد و دلایل جابجایی سازمان به مقر جدید کنترل بیشتر است. لازم‌ دیدم بعنوان کسی‌ که برای سالیان در درون همین تشکیلات بوده‌ام حقایقی را ذکر کنم تا هرچه بیشتر این عوامل و پادوهای رژیمی را افشا کنم.

اولاً که من فقط‌ وفقط بدلیل مسائل فردی خودم تصمیم به‌ تغییر مسیر زندگیم گرفته و هیچ علت‌ دیگری منجمله اختلاف من و یا نارضایتی ندارد.

ثانیاً موضع من اینست که علیرغم اینکه در درون مناسبات نیستم، هوادار این سازمان هستم. سازمانی که همه‌چیزش را برای سرنگونی رژیم فاسد و تبهکار آخوندی گذاشته و شهیدانش و رنج و خون رزمندگانش گواه بر اینست. هدف از رفتن به قرارگاه جدید نیز جز عهد و سوگند و عزم صد برابر مجاهدانش برای سرنگون‌ کردن وانسجام وپایداری بیشتر در آرمان نیست. این قبیل اراجیف ازسوی یک پادو، دیگر کسی‌ را نمی‌فریبد و هدف از آن جز ایجاد یک جنگ سیاسی کثیف برای شستن دستهای آلوده بخون و موجه کردن وادادگی خود در زندان دربرابر دژخیم نیست. لذا بار دیگر به این قلم بدستان خودفروش و پادوهای خارج‌ کشوریش باید گفت که دیگر عهد شما نیز بسر آمده و اسمهای پرطمطراق سایتهای مختلف، چهره رژیم مالی شده شما و هیچکس را نمی‌پوشاند.

این مردم‌ ایران هستند که سازمان رهبری کننده خود را انتخاب کرده‌اند و بخاطر شرف ایستادگی بر پرنسیب‌ها از جانب تک‌ به‌ تک اعضایش به آن عشق می‌ورزند. آنچه باعث نوشتن این سطور شد همانا، اعلام مرزبندیم با رجس آخوندیست و اینکه نمیتوان بافریب و دغل و کذب دیگر دنبال شکار طعمه بود. عهد این‌رژیم بسرآمده و سرنگونی بیش‌از همیشه در افق ایران پدیداراست.

مرگ براصل ولایت‌فقیه

زنده‌باد ارتش آزادیبخش ملی‌ایران

۲۲/آذر ماه ۱۳۹۶

نادر سبزی‌خباز

امضاء

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.