بارونس ورما، نماینده ارشد مجلس اعیان انگلستان از حزب محافظه‌کار معاون وزیر انرژی: ۲۰۱۵-۲۰۱۲‌، معاون وزیر توسعه بین‌المللی: ۲۰۱۶-۲۰۱۵

2
بارونس ورما، نمایندة ارشد مجلس اعیان انگلستان

بارونس ورما عضو برجسته مجلس اعیان و وزیر پیشین انرژی و توسعه بین المللی در دولت محافظه کار انگلستان، سخنران دیگر کنفرانس زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان بود. 

بارونس ورما در سخنان خود، به نقش زنان در بوجود آوردن تغییرات اجتماعی در جوامع اشاره کرد و گفت:

تغییرات اجتماعی تنها وقتی واقع می‌شود که زنان برمیخیزند. زنان چه آنهایی که در ایران هستند و یا هر کجا دیگر که سرکوب میشوندباید بایستند و از حقوق خود دفاع کنند.

در صورتی که مقاومت کنید و به چیزی که برای آن مبارزه می‌کنید اعتقاد داشته باشید، مردم نیز با شما خواهند خواهند ایستاد.

بارونس ورما در ادامه خواستار حمایت از قیام مردم ایران و مبارزه زنان در ایران شد و گفت:

«بنابراین من جامعه جهانی را فرا می‌خوانم، پارلمانترها در سراسر جهان که تعداد زیادی از آنها اینجا در این سالن هستند را فرا می‌خوانم: بگذارید از دولتهایمان بپرسیم، از آنها بپرسیم برای به چالش طلبیدن آنچه در ایران می‌گذرد چه کار دارند می‌کنند؟ بگذارید این سؤال را در برابرشان بگذاریم که نقض حقوق بشر برای آنها به چه معنی است. آیا با نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر متفاوت است؟ چون به نظر من نقض حقوق بشر در هر کشور مثل هم است. آزادی توانایی ابراز عقیده باید حق هر کسی در این کره زمین باشد. بنابراین خانم رجوی من فکر می‌کنم ما به عنوان پارلمانتر، ما به عنوان مردمی که در فضای سیاسی هستیم، وظیفه‌ای نه تنها در برابر مردم این کشور در این سالن داریم، بلکه نسبت به آنهایی که به ما نگاه می‌کنند که بایستیم، صحبت کنیم و از زنان و از آن مردان و پسرانی که امروز در ایران از زنان حمایت می‌کنند حمایت کنیم، چون این یک مبارزه برای یک گروه کوچک نیست، مبارزه برای مردمی است که باید به حقوق بشرشان احترام گذاشته شود.

من می دانم که از کشوری می ایم که در این لحظه از زمان وارد تغییرات سیاسی عظیمی شده است، ولی در ضمن حق این است که آنهایی که در تعامل با دولتها در سراسر جهان هستند، سؤال کنند وقتی ما با شما تعامل می‌کنیم، بر سر زندانیان سیاسی چه می‌آید؟ بر سر معترضین چه می‌آید؟ چرا زنان و دختران ناگهان ما را وسط خود می‌اندازند؟ چرا پدران و برادران ناگهان ناپدید می‌شوند؟ آن‌ها کجا هستند؟ چه بر سر آن‌ها می‌آید؟»

بارونس ورما در ادامه به نقش زنان در ایجاد تغییرات در جوامع پرداخت و گفت:

«تغییر سیاسی اقتصادی تنها در صورتی محقق می‌شود که زنان در رهبری باشند زنان در سیاست گذاری باشند و زنانی مثل شما خانم رجوی باشند که بایستند و توجه کنند. بگذارید فقط یک خانم رجوی نداشته باشیم، بگذارید میلیونها خانم رجوی داشته باشیم. چون بدون صداهای بسیار بسیار زیاد، متاسفانه سرکوب و ستم ادامه خواهد داشت. بنابراین وظیفه همه ماست که فضای سیاسی را هر جا که هستیم به چالش بکشیم. ما همه آزاد هستیم که صدایمان را ابراز کنیم. بگذارید ساکت نباشیم چون صدای آنها هزارها کیلومتر از اینجا فاصله دارد. زنان، دختران، زنان و مردان آزاد کشورهایی مثل ایران از ما انتظار دارند که بایستیم. بنابراین خانم رجوی من به شما می گویم این سالن مملو از مردمی است که به شما ایمان دارند. بگذارید افراد بسیار زیاد دیگری مثل شما پیدا کنیم که این جهان محلی عاری از سرکوب و ستم و نفرت بشود. متشکرم.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here