ایلونا جبریا معاون وزیر کشور آلبانی در گردهمایی بزرگ مقاومت خانم رجوی یک الگوی الهام بخش است که نشان میدهد که یک زن چه کارهایی میتواند انجام بدهد، انسانها چه کمکی میتوانند به صلح و آزادی بکنند.

228

حضار عزیز، مهمانان عزیز و شریف، خانم رجوی عزیز، در ابتدا مایلم درود بفرستم به برادران و خواهرانمان در آلبانی که در حال دیدن شما هستند، سلام! 

افتخار بزرگی است برای من که در این جلسه فوق العاده باشم. اولین باری که اینجا بودم سال ۲۰۱۴ بود، تا آن موقع دولت آلبانی با نخست وزیری ادی راما و دولت قبلی دویست و پنجاه تن را پذیرفته بود؛ این یک عملیات عظیم بود. با حمایت نخست وزیرمان، رهبر الهام بخشمان، با حمایت همکارانمان، این کار را انجام دادیم. بله ما انجامش دادیم. 

بدون هیچ حادثه ای، کاملاً امن و سازمان یافته انجام شد. ما از خواهران و برادرانمان استقبال کردیم که در گروههای تروریستی نیستند بلکه افرادی هستند که برای یک دموکراسی بهتر، برای صلح میجنگند. آنها در یک کشور آزاد و دموکراتیک مانند آلبانی زندگی میکنند؛ خانم رجوی یک الگوی الهام بخش است که نشان میدهد که یک زن چه کارهایی میتواند انجام بدهد، انسانها چه کمکی میتوانند به صلح و آزادی بکنند. افراد زیادی هستند که میخواهم بآنها درود بفرستم، آلبانی یک الگوی منحصر بفرد را نشان داده است، الگویی که توسط بسیاری از کشورها دنبال نشده است، ولی این نشان میدهد که حتی یک کشور فقیر قلبی خیلی باز دارد و میتواند هرکاری را با قلب خود بکند. 

آخرین نکته، همانطور که جرج واشینگتن گفته است: «آزادی وقتی شروع به ریشه کردن میکند، گیاهی است با رشد سریع» و این است کاری که مجاهدین میکنند؛ این رشد سریع است و رشد میکند و رشد میکند و هرگز نمیایستد. 

متشکرم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here