سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

ایستادن، پیامی بربال باد صبا – در بزرگداشت حماسه نوزدهم فروردین ۹۰

0 278

۱۹فروردین۱۳۹۰-۸آوریل۲۰۱۱:
نوزدهم فروردین۹۰ یادآور حماسه‌ای بزرگ و فراموشی‌ناپذیر در سالهای اخیر است. رخدادی با صحنه‌هایی شگفت، از پایداری مجاهدین بر سر آرمانشان. پایداری با دست خالی در برابر لشکری زرهی و تا دندان مسلح.

اما یاد کردن از حماسه‌ها، و بزرگداشت حقیقی عمل و فدای قهرمانان، باز بینی ارزشهای آفریده شده، و دست‌آوردهای آن قهرمانی‌ست ابتدا به چگونگی آن رخداد بنگریم:
گزارش رخداد:
از روز ۱۴فروردین۹۰مالکی، دست پرورده رژیم آخوندی برای اجرای خون‌ریزی جدید در اشرف آماده‌سازیهای خود را شروع کرد و تعدادی زرهی را وارد قسمتهای شمالی قرارگاه کرد. این کار با اعتراض مجاهدین مواجه شد و زرهیها مجبور به بازگشت شدند.

بیشتربخوانید اینجا را کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.