سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

ایرج صالحی مامور وزارت اطلاعات آخوندی در استان مازندران

0 39

ایرج صالحی عامل خود فروخته وزارت اطلاعات، ازمهره های اصلی سرکوب و فشار برخانواده های مجاهدین دراستان مازندران میباشد. که به عنوان «وردستِ» صمد نظری به عنوان یک تیم سرکوبگر، مجری خطِ دژخیمان اطلاعاتی می باشند. وی با شرکت در نمایشها و خیمه شب بازیهای مختلف که توسط شعبات پوششی وزارت اطلاعات موسوم به هابیلیان و نجات رژیم در استانهای خراسان، اصفهان و مازندران برگزار می گردد، به انجام وظایف محوله علیه مجاهدین و ساکنان اشرف (محل استقرار نیروهای مجاهدین در عراق) می پردازد. تعریف و تمجید از جنایتکارترین دیکتاتوری تاریخ و بازگو کردن خوابها و آرزوهای ولی فقیه ارتجاع برای از بین بردن تشکیلات مجاهدین از وظایف اوست.

مامور وزارت اطلاع « ایرج صالحی » درماموریت برون مرزی دراطراف شهراشرف

همچنین وزارت اطلاعات در هماهنگی با نیروی تروریستی قدس و زیر نظر مرکز تروریستی رژیم در بغداد، سیرک رسوا و شکست خورده خامنه ای مالکی را سوخت رسانی و پشتیبانی، برنامه ریزی و هدایت می کند و در هماهنگی با جوخه های مرگ مالکی، جهت پیشبرد هدف اصلی رژیم ملاها که همانا از بین بردن ساکنان اشرف است، مزدوران و مأموران خود را به عراق اعزام می کند. یکی از این افراد ایرج صالحی است که به اطراف اشرف اعزام گردید.

اما آنچه آخوندها را وحشت بیسابقه فرو برده است، گرایش و استقبال هموطنانمان و بخصوص جوانان در داخل کشور است. از این روی، رژیم آخوندی در کابوس سرنگونی، در داخل کشور هر دژخیم و شکنجه‌گر یا مزدور ونفوذی سوخته و بلامصرف را به صحنه شوهای اطلاعاتی در تلویزیون می‌آورد. آنها هم دشنامها و افترائات و جعلیات هزاربار مصرف شده علیه مجاهدین را در رادیو تلویزیون آخوندی از دهانهایشان بیرون می‌ریزند. مطبوعات ورادیو تلویزیون حکومتی دراین ایام سریالها وبرنامه‌های متعددی را علیه مجاهدین سرهم بندی وپخش می کنند تا شاید بتوانند از امواج استقبال اجتماعی و بخصوص جوانان، از مجاهدین و اشرف به عنوان الگو و شاخصی برای ایستادگی در مقابل آخوندها کم کنند. یکی از این برنامه ها تحت عنوان «پایانی بر پایان» است که ایرج صالحی عروسک خیمه شب بازی آن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.