ایران: ۲۱ اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر توسط دژخیمان خامنه‌ای

197

 در روزشنبه کرج، ۴ اعدام دیگر در قزوین وساری، موج اعدامهای ولی فقیه خون آشام ارتجاع برای ارعاب عمومی و کنترل اوضاع بحرانی نظام

دریک جنایت بزرگ دیگر ،دژخیمان خامنه ای۲۱زندانی را در زندانهای مختلف کرج با اعدامهای جمعی و وحشیانه طی یک روز به دار آویختند.

این اعدامهای جنایتکارانه امروز شنبه ۲۵دیماه در زندان های قزلحصار و گوهردشت کرج صورت گرفت. این زندانیان روز ۱۹ دیماه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

گزارشها همچنین حاکی از اعدام۴ زندانی دیگر در قزوین وساری، طی روزهای اخیراست.

دژخیمان خامنه ای در زندان دستگرد اصفهان نیز چند زندانی را برای اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده ند.

ولی فقیه خون آشام ارتجاع در وضعیت بحرانی رژیم، تنها راه کنترل اوضاع را در استمرار اعدامهای وحشیانه برای ارعاب عمومی یافته است.

مقاومت ایران ضمن فراخوان به اقدام بین المللی برای توقف موج اعدامها در ایران، هموطنان و جوانان غیور میهن را به اعتراض و برهم زدن بساط کشتار و اعدامهای وحشیانه خامنه ای فراخوانده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here