ایران– اطلاعیه-رژیم درهم شکسته آخوندی از هرگونه رسیدگی به اعتراضات اقشار تهیدست سر باز می‌زند

38
اطلاعیه - قیام - ایران - شورای ملی مقاومت ایران

قیام ایران-شماره ۶۱

اعتراضات کارگران، کشاوررزان و دیگر زحمتکشان در سراسر کشور که از حقوق بنیادین خود محروم هستند‌ و توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود و خانواده‌هایشان را ندارند، ادامه دارد. لینک به منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here