ایران:‌۱۹ اعدام در یک هفته

15

رژیم ضدبشری آخوندی ۱۹زندانی را در زندانهای گوهردشت، ارومیه، همدان و تبریز، کرمانشاه و ایلام به‌دار آویخت. هشت نفر از اعدام شدگان به‌طور جمعی در روز ۲۹فروردین در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند.

در همان روز بهمن ورمزیار یک زندانی جوان که مربی ورزش بود در زندان همدان اعدام شد. یک روز پیش از آن نیز یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شده بود.

در روز ۳اردیبهشت ۹زندانی به‌دار آویخته شدند. پنج تن از آنها به‌طور جمعی در زندان ارومیه، سه زندانی در کرمانشاه و یک تن دیگر در ایلام اعدام شدند.

استبداد دینی حاکم بر کشور، ناتوان از مقابله با بحرانهای مرگبار به‌ویژه اعتراضات فزاینده مردم به‌ستوه آمده از ستم و سرکوب، برای شدت بخشیدن به فضای وحشت در جامعه بر دامنه اعدام در شهرهای مختلف کشور افزوده است.

در همین حال یک زندانی ۵۰ساله به نام محسن پرواس، روز اول اردیبهشت در اثر فشارهای طاقت‌فرسای تحمیل شده به او، با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

در رخدادی دیگر، در روز ۲ اردیبهشت، یک زندانی ۳۱ساله به نام نصیر زورقی که در زندان مرکزی زاهدان دچار حمله قلبی شده بود به‌خاطر محرومیت از رسیدگیهای درمانی جان خود را از دست داد.

مقاومت ایران عموم جوانان را به اعتراض علیه مجازات وحشیانه اعدام و شرایط طاقت‌فرسای زندانهای رژیم و پشتیبانی از خانواده‌های اعدام‌شدگان فرا‌می‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد اعدام‌های جنایتکارانه در ایران را قویاً محکوم نموده و مراوده با رژیم ایران را به بهبود وضعیت حقوق بشر به‌ویژه توقف مجازات اعدام مشروط کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷(۲۴آوریل ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here