سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

اکثریت اعضای مجلس عوام‌انگلستان: سازمان مجاهدین در ایران یک جنبش مشروع است

0 14

 

پارلمان‌انگلیس-1

روز پنجشنبه ۲فروردین۱۳۸۰ طی یک‌جلسه پارلمانی باشرکت اعضای مجلسین انگلستان از هر دو‌حزب‌اصلی این‌کشور (حزب‌کارگر و حزب‌محافظه‌کار)، بیانیه «ایران، فریاد آزادی» که به‌امضای اکثریت اعضای مجلس‌عوام و ۱۰۰تن از اعضای مجلس‌اعیان رسیده‌است، دراختیار عموم قرار‌گرفت. این‌جلسه به‌دعوت رابین‌کوربت رئیس کمیسیون امورداخلی مجلس و در کاخ وست‌مینستر، محل پارلمان این‌کشور تشکیل‌شده بود.

امضاکنندگان بیانیه «ایران، فریاد آزادی» همه احزاب‌انگلستان را دربرمی‌گیرد. ازجمله ۱۹۹تن از امضاکنندگان ازاعضای حزب‌حاکم کارگر می‌باشند.

پارلمان‌انگلیس-2

درجلسه پارلمانی روز پنجشنبه که ریاست آن‌را لرد تونی‌کلارک از چهره‌های‌سرشناس و برجسته حزب‌کارگر به‌عهده داشت. علاوه برشمار زیادی از اعضای مجلسین، شخصیت‌های مدافع‌حقوق‌بشر، دیپلمات‌های‌خارجی مقیم‌لندن، خبرنگاران رسانه‌های‌خبری انگلیسی و بین‌المللی شرکت‌داشتند. به‌دنبال این جلسه پارلمانی بیانیه‌ای از سوی رابین‌کوربت منتشر‌شد که متن آن‌را درزیر ملاحظه‌می‌کنید:

اکثریت (۳۳۷تن) ازاعضای مجلس‌عوام و ۱۰۰تن ازاعضای مجلس‌اعیان از همه‌احزاب در یک‌بیانیه، باتأکید براین‌که «در شهرها و شهرستان‌های سراسرایران فریاد، فریاد آزادی است»، حمایت خودرا از «شورای ملی مقاومت ایران که کارزار برای برقراری یک‌دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا را رهبری‌می‌کند»، اعلام داشتند. نمایندگان با استناد به کنگرهٌ آمریکا و قانون‌گذاران درسایر کشورها، تصریح‌کردند که جنبش مجاهدین در‌ایران یک‌جنبش مقاومت مشروع است.

درمیان نمایندگان امضاکننده ۲تن از‌رهبران‌احزاب، ۱۸تن ازمعاونان‌پارلمانی وزیران، ۸وزیر سایه، ۱۰ناظم پارلمانی، ۱۳رئیس‌کمیته، ۹سخنگو و ۱۴سخنگوی اپوزیسیون به‌چشم‌می‌خورد.

پارلمان‌انگلیس-3

این‌ ابتکارعمل صبح پنجشنبه سوم فروردین، در یک‌جلسه که به‌دعوت رابین‌کوربت، رئیس کمیسیون ویژه‌داخله درمجلس‌عوام و رئیس کمیتهٌ «ایران آزاد»؛ درپارلمان‌انگلیس برگزار‌گردید، اعلام شد. در این جلسه نمایندگان وین گریفیث، سرپیتر لوید، دیوید ایمس و لرد کلارک، لرد آرچر، لرد آلتون، خانم الیزابت سیدنی، رئیس شبکهٌ بین‌المللی زنان لیبرال و خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران درانگلستان؛ شرکت‌داشتند.

شرکت‌کنندگان درکنفرانس تأکید‌کردند که ممنوعه اعلام‌کردن مجاهدین، جنبشی که از‌بیشترین حمایت درمیان مردم‌ایران برخوردار‌است وتاکنون ۱۲۰هزارتن ازاعضا وهوادارانش اعدام‌شده‌اند، تنها رژیم‌ایران را دل‌شاد و مبارزه‌ما علیه تروریسم‌را با اغراض‌سیاسی مخدوش‌می‌کند. آن‌ها افزودند مجاهدین یک‌جنبش گسترده‌سیاسی اجتماعی است که موردحمایت اکثریت مجلس عوام و شمار کثیری ازاعضای مجلس‌اعیان می‌باشد. شاخهٌ نظامی مجاهدین درچارچوب کنوانسیون‌های‌بین‌المللی عمل‌می‌کند و هیچ‌گاه اهداف‌غیرنظامی را موردحمله قرار نداده‌است.

بیانیهٌ اکثریت نمایندگان‌پارلمان تصریح‌می‌کند: «رژیمی‌که اجازهٌ مخالفت‌مسالمت‌آمیز نمی‌دهد و مخالفان خودرا سرکوب‌می‌کند، مردم‌خویش را ناگزیر‌می‌کند که طبق بیانیه‌جهانی حقوق‌بشر ازحقوق خود برای‌مخالفت بااستبداد‌ملایان استفاده‌کنند». بیانیه می‌افزاید: «هیچ تغییرواقعی در‌ایران رخ نداده‌است. جناح‌های به‌اصطلاح “رفرمیست” و “ارتجاعی” تنها دوروی سکهٌ یک‌رژیم‌سرکوبگر هستند…»

پارلمان‌انگلیس-4

آقای کوربت در سخنان‌خود ضمن انتقاداز وزارت‌کشور‌انگلستان به‌خاطر زدن برچسب تروریسم به‌مجاهدین گفت: «واردکردن مجاهدین درلیست سازمان‌های‌ممنوعه، دولت مارا درطرف‌ملاها قرار‌می‌دهد». وی افزود: «رشد‌مستمر خیزش‌های مردمی و گسترش مقاومت سازمان‌یافته درداخل‌ایران خبر ازآن می‌دهد که رژیم‌ایران آینده‌ای‌ندارد. به‌این‌ترتیب دولت ما با موضع‌گیری علیه‌مجاهدین دو اشتباه مرتکب‌می‌شود، یکی این‌که عملاً خود را هم‌جبههٌ یک فاشیسم‌مذهبی می‌کند و دیگر‌این‌که مانند آخرین سال‌شاه یک‌بار دیگر خودرا در طرف بازنده، قرار‌می‌دهد».

لرد تونی‌کلارک گفت: «ما در حزب‌کارگر و در مجلسین‌کشور نزدیک‌به ۲۰سال است مجاهدین‌را از‌نزدیک می‌شناسیم. با هواداران، نمایندگان و رهبران آن‌ها دیدار و گفتگو‌کرده‌ایم. ما به‌پایبندی آن‌ها به‌دموکراسی و حقوق‌بشر اطمینان‌داریم. مبارزهمسلحانه به‌آن‌ها تحمیل شده‌است. من در‌تجربه‌طولانی باآن‌ها دریافته‌ام که دراین ادعا که ”اگر یک‌انتخابات‌آزاد تحت‌نظارت سازمان‌ملل برگزار‌شود آن‌ها سلاح‌هایشان را به‌زمین خواهند گذاشت”، صادق هستند. چون آن‌ها اولین کسانی هستند که‌از چنین‌انتخاباتی سودمی‌برند. آن‌ها به‌هیچ اعتباری یک سازمان تروریستی نیستند؛ بنابراین نام مجاهدین باید ازلیست خارج‌شود».

لرد آلتون با اشاره به‌این‌که ۹۰درصد اعدام‌شدگان ازمجاهدین بوده‌اند، گفت: «امید برای تغییر و رفرم یک‌سراب است و رئیس‌جمهور به‌اصطلاح اصلاح‌طلب، خاتمی، خودش تأکید‌کرده که حتی صحبت ازتغییر، خیانت به‌رژیم است. هفتهٌ گذشته رژیم‌ایران، اعضای نهضت‌آزادی را که درچارچوب قوانین همین‌رژیم فعالیت‌می‌کنند و به‌مدت دودهه توسط همین‌رژیم تحمل‌می‌شدند، دستگیر و هرنوع فعالیت آنهارا ممنوع‌کرد. آیا درچنین شرایطی راهی‌جز مقاومت باقی‌می‌ماند؟»

خانم دولت نوروزی نمایندهٌ شورای ملی مقاومت دراین کنفرانس ضمن ارائه‌آمار وارقام فعالیت‌های‌مقاومت ایران طی یک‌سال گذشته، گفت: «همه‌علائم حاکی‌از آن‌است که رژیم‌آخوندی وارد مرحله‌سرنگونی شده‌است. برچسب تروریسم علیه‌مجاهدین، هیچ‌تأثیری در مقاومت‌آن‌ها که متکی‌به ‌مردم‌ایران می‌باشند، ندارد. نه سرنوشت ملت‌ایران و نه سرنوشت مجاهدین‌خلق ایران در‌اینجا یاآمریکا رقم نمی‌خورد. همه‌چیز برای این‌ملت و این‌مقاومت از داخل‌کشور عبور‌می‌کند. این اقدامات خصومت‌بار فقط قلوب‌مردم‌ایران را جریحه‌دار و آیندهٌ روابط دو‌ملت را مخدوش‌می‌کند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.