ايران: فراخوان به آزادی فوری زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

166

هشدار سه گزارشگر ویژة ملل متحد به رژیم آخوندی: درباره وضعیت زندانیان در حال اعتصاب غذا و فراخوان به آزادی فوری آنها و سایر زندانیانی که به طور خودسرانه دستگیر شده اند

سه تن از گزارشگران ویژة ملل متحد ضمن هشدار نسبت به وضعیت زندانیان در حال اعتصاب غذا در ایران تحت حاکمیت آخوندی، به آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها و سایر زندانیانی که بطور خودسرانه دستگیر شده اند فراخوان دادند.

کمیسیاریای عالی حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه، اعلام کرد: «خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژة ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «من عمیقاً نگران استمرار بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران هستم که بر پایة اتهامات مبهم محاکمه شده و در پی محاکمه‌هایی با تخلفات در روند دادرسی، احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. برای آنها جهت اعتراض به (غیر) قانونی‌بودن بازداشتشان، گزینة دیگری به‌جز به‌خطر انداختن زندگی‌شان باقی نمانده است».

وی تأکید کرد: «من حکومت ایران را فرا می‌خوانم تا فوراً و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که به‌خاطر استفاده از حقوق خود در زمینة آزادی عقیده و بیان و ترویج مسالمت‌آمیز رعایت حقوق بشر به‌طور خودسرانه دستگیر، بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند آزاد کند…

کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش خود خاطرنشان کرد: فراخوان خانم جهانگیر از سوی میشل فورست Michel Forst گزارشگر ویژة وضعیت مدافعان حقوق بشر و رولاند آدجووی Roland Adjovi رئیس و گزارشگر گروه کاری ملل متحد در زمینة بازداشت‌های خودسرانه مورد حمایت قرار گرفته است».

فراخوانهای کمیته‌های پارلمانی در سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند، استونی و رومانی به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد،پس از ربوده شدن زندانی سیاسی علی معزی

کمیته های دوستان ایران آزاد در کشورهای سوئد، رومانی، دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند، و استونی طی نامه هایی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعد الحسین، خواستند برای امنیت جانی زندانی سیاسی ربوده شده علی معزی اقدام کند.

کمیته های پارلمانی در نامه های خود تاکید کردند ربودن زندانی در زندان نوع جدیدی از سرکوب و بربریت در رژیم آخوندی حاکم بر ایران است و این رژیم برای جلوگیری از فوران خشم مردم به جان آمده از استبداد و فقر و فساد، بر شدت سرکوب و بازداشت و زندانی کردن معترضان افزوده است.

رونوشت نامه های کمیته های پارلمانی برای انتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل، عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحد درمو رد نقض حقوق بشر در ایران و هم چنین برای عفو بین الملل ارسال شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here