اول مارس ۱۸۶۸ میلادی انتشار نشریة انقلابی زنان آمریکا – سوزان انتونی

97

«سوزان انتونی» که نشریه «انقلاب» را منتشر کرده بود، در این روز با دعوت از نویسندگان مبارزی چون «الیزابت ستانتون» نشریهاش را به «منادی حق» تغییر نام داد. سوزان که مبارزهاش را با دفاع از «خواست حق رأی در انتخابات برای زنان» آغاز کرده بود, تا تلاش برای کسب حقوق برابر در تمام زمینهها گسترش داد. این نشریه تا آنجا پیش رفت که خواستار انتصاب زنان به عنوان کشیش در کلیساهای کاتولیک شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here