اهواز – اعتصاب گسترده + تظاهرات جوانان در ششمین روز قیام سراسری

90
قیام-تظاهرات-ایران-092

قیام مردم ایرن در ششمین روز – بستن کلیه مسیرها به سوی شهرآزاد شده ایذه 

بستن کلیه مسیرها به سوی شهر آزاد شده ایذه

قیام-تظاهرات-ایران-094

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here