انعکاس گردهمایی همبستگی علیه بنیادگرایی و خلع‌ید از رژیم آخوندی در منطقه در رسانه‌های عربی

247

گردهمایی همبستگی علیه بنیادگرایی و خلع‌ید از رژیم آخوندی در منطقه مورد توجه گسترده رسانه‌های عربی قرار گرفت.

تلویزیون العربیه: مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران از مواضعی که در کنفرانس عربی اسلامی آمریکایی در ریاض اعلام شد استقبال کرد. خانم رجوی تأکید کرد که سر چشمه تروریزم و دامن زدن به جنگ و بنیادگرایی در منطقه رژیم ولایت فقیه است. خانم رجوی خواستار اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی شد.

سایت تلویزیون العربیه: مریم رجوی از مواضع کنفرانس سران کشورهای عربی اسلامی و آمریکا استقبال کرد

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران از مواضع کنفرانس سران عربی، اسلامی-آمریکایی در ریاض و تأکید آنها بر این‌که سرچشمه تروریسم و جنگ‌افروزی و بنیادگرایی در منطقه رژیم ولایت فقیه است، استقبال کرد و به اخراج شبه‌نظامیان پاسدران انقلاب ایران از کشورهای منطقه و اخراج ایران از سازمان همکاری اسلامی فراخوان داد. بر اساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، رجوی در سخنرانی خود در جلسه‌یی که تحت عنوان ”ادیان آسمانی علیه بنیادگرایی“ شنبه شب در مقر این شورا در پاریس برگزار شد بر ضرورت همبستگی مردم منطقه علیه تروریسم و بنیادگرایی که رژیم ولایت فقیه در منطقه کانون صدور آن است فراخوان داد.

تلویزیون الاخباریه (عربستان): خانم مریم رجوی به‌نام مردم و مقاومت ایران به سه خواسته اساسی فراخوان دادند. اول اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک موجودیت تروریستی و دوم اخراج رژیم ولایت فقیه از سازمان همکاری اسلامی و دادن کرسی ایران به مقاومت ایران و سوم به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه.

مریم رجوی بر نتایج مثبت کنفرانس اسلامی عربی آمریکایی در ریاض تأکید کرد.

ارم نیوز (امارات): روز شنبه مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت حسن روحانی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری… پیروز شد خودش را فردی میانه‌رو معرفی می‌کند و این در حالی است که ما می‌بینیم سیاست سلطه‌جویی و اشغالگری در منطقه ادامه دارد و در چهارسال آینده نیز همچنین خواهد بود.

مریم رجوی در یک سخنرانی در کنفرانسی تحت عنوان ”کشتار و قتل‌عام از ایران تا سوریه“با اشاره به رژیم ایران گفت: روح اسلام از هرچه اجبار، اکراه و ممنوعیت تحمیلی و از جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت و به‌خصوص حکومت تحمیلی با سوء‌استفاده از نام خدا و اسلام، بری و بیزار است“…

سایت المسلم: مریم رجوی توضیح داد که ”بنیادگرایی جزء لاینفک استراتژی رژیم آخوندها در تهران است“. وی به معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی، فراخواند و اخراج آن را از عراق و سوریه خواستار شد و گفت که ”بایستی مبارزه مردم ایران برای سرنگونی ولایت فقیه به‌رسمیت شناخته شود“…

المصدر ۷ (مصر): رجوی یک ابتکار سه‌گانه را برای پایان دادن به حکومت آخوندها پیشنهاد داد. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران یک پیشنهاد سه‌گانه را برای پایان دادن به حکومت آخوندها ارائه داد که شامل به‌شمار آوردن نیروهای پاسداران انقلاب ایران به‌عنوان یک ارگان تروریستی، اخراج ایران از سازمان همکاری اسلامی و به‌رسمیت شناختن مقاومت است.

العرب نیوز: مقاومت ایران: اکنون هنگام بیرون کردن رژیم ولایت فقیه از سازمان همکاری اسلامی است

مریم رجوی به نام مردم و مقاومت ایران برای از هم گسستن رژیم آخوندهای جنایتکار ابتکاری را پیشنهاد کرد و از همه کشورها و حکومتهای منطقه خواستار حمایت از این راه‌حل شد. این موضوع در مراسم افطاری که پریروز در پاریس تحت عنوان ”همبستگی ادیان علیه بنیادگرایی“ برگزار شد مطرح شد.

سایت البشایر:‌ مریم رجوی رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران از مواضع کنفرانس سران عربی اسلامی آمریکا در ریاض مبنی بر تأکید رهبران این کشورها بر این‌که ریشه تروریسم و عامل جنگها و بنیادگرایی در منطقه رژیم ولایت فقیه است استقبال کرد و خواستار بیرون راندن شبه‌نظامیان پاسداران از کشورهای منطقه و اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی شد.

اسرار الاسبوع: رئیس‌جمهور مقاومت ایران سه جنبش برای سرنگونی رژیم ایران و حل و فصل بحران منطقه را فاش کرد.

مریم رجوی رئیس‌جمهور مقاومت ایران که رژیم آخوندی را ”دشمن مشترک همه خلقهای منطقه و کانون دامن زدن به جنگها و صدور بنیادگرایی به کشورهای منطقه“ می‌خواند از همه مسلمانان اعم از سنی و شیعه خواستار اتحاد و ایستادن در برابر رژیم ولایت فقیه حاکم در ایران شد.

سایت ایلاف: رجوی یک ابتکار سه محوری را برای سرنگونی رژیم ایران مطرح کرد… 

رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران یک ابتکار سه محوری را مطرح کرد و از همه کشورهای منطقه خواستار حمایت از آن شد این طرح شامل گنجاندن نام نیروهای پاسدران انقلاب ایران در لیستهای تروریستی و اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی و دادن کرسی ایران در این سازمان به مقاومت ایران و به‌رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و دست یافتن به آزادی است. …

اخبار الخلیج: مریم رجوی: نیروهای پاسداران انقلاب را از کشورهای منطقه و رژیم آخوندی را از سازمان همکاری اسلامی بیرون کنید.

عصر شنبه مراسم افطاری تحت عنوان ”ادیان آسمانی ضد بنیاد گرایی“ در دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در شمال پاریس ”اورسوراواز“ با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و شمار بسیاری از شخصیتهای برجسته از سوریه و یمن و فلسطین و اردن و الجزایر و لبنان برگزار شد.

خانم مریم رجوی یک ابتکار سه محوره را ارائه کرد و از همه کشورهای منطقه خواستار حمایت از این راه‌حل شد: قرار دادن نیروهای پاسداران در لیستهای تروریستی و اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی و دادن کرسی ایران در این سازمان به مقاومت ایران و به‌رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و دستیابی به آزادی.

عکاظ عربستان: رجوی یک ابتکار سه‌گانه را برای پایان دادن به حکومت آخوندها پیشنهاد کرد.

مریم رجوی رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران یک پیشنهاد سه‌گانه را برای پایان دادن به حکومت آخوندها ارائه داد که شامل به‌شمار آوردن نیروهای پاسداران به‌عنوان یک ارگان تروریستی، اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی و به‌رسمیت شناختن مقاومت است.

سایت منا اف ان: مریم رجوی: نیروهای پاسداران انقلاب را از کشورهای منطقه و رژیم آخوندی را از سازمان همکاری اسلامی بیرون کنید.

عصر شنبه مراسم افطاری تحت عنوان ”ادیان آسمانی ضد بنیاد گرایی“ در دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در شمال پاریس ”اورسوراواز“ با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و شمار بسیاری از شخصیتهای برجسته از سوریه و یمن و فلسطین و اردن و الجزایر و لبنان برگزار شد.

… خانم مریم رجوی یک ابتکار سه محوره را ارائه کرد و از همه کشورهای منطقه خواستار حمایت از این راه‌حل شد: قرار دادن نیروهای پاسداران در لیستهای تروریستی و اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی و دادن کرسی ایران در این سازمان به مقاومت ایران و به‌رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و دستیابی به آزادی. …

الوطن العربی: رجوی: بایستی رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی اخراج شود.

مریم رجوی رئیس‌جمهور مقاومت ایران گفت که بایستی نیروهای پاسداران به‌عنوان تروریستهای افراطی معرفی شوند و همزمان بایستی رژیم ایران ز سازمان همکاری اسلامی اخراج شود

روز شنبه رجوی در یک کنفرانس رسانه‌یی مقاومت افزود که بایستی شبه‌نظامیان پاسداران از سوریه و عراق اخراج بشوند. وی خاطرنشان ساخت که به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی ولایت فقیه لازم است و تأکید کرد که بنیادگرایی بخش جدایی ناپذیر استراتژی رژیم آخوندها است.

ارم نیوز: رجوی: روحانی خودش را به‌عنوان شخص میانه‌رو معرفی می‌کند و سیاست رژیم استبدادی را ادامه می‌دهد.

روز شنبه مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت حسن روحانی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری… پیروز شد خودش را فردی میانه‌رو معرفی می‌کند و این در حالی است که ما می‌بینیم سیاست سلطه‌جویی و اشغالگری در منطقه ادامه دارد و در چهارسال آینده نیز همچنین خواهد بود.

مریم رجوی در یک سخنرانی در کنفرانسی تحت عنوان ”کشتار و قتل‌عام از ایران تا سوریه“با اشاره به رژیم ایران توضیح داد: روح اسلام از هرچه اجبار، اکراه و ممنوعیت تحمیلی و از جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت و به‌خصوص حکومت تحمیلی با سوء‌استفاده از نام خدا و اسلام، بری و بیزار است“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here