انتقال زندانی سیاسی سهیل عربی به محلی نامعلوم

8
زندانی سیاسی سهیل عربی

سهیل عربی زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین روز دوشنبه به محل نامعلومی منتقل شد. سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذای خود بود. سهیل عربی از روز ۴ بهمن ماه پس از شنیدن خبر انتقال وحشیانه همراه با ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین به زندان قرچک اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here