انتخاب «گروه اقدام برای ایران» در امریکا و تشدید تضاد در حاکمیت پوسیده آخوندی

5
کیهان خامنه ای تشکیل گروه اقدام علیه ایران

کیهان خامنه‌ای تشکیل گروه اقدام علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا را پاسخ آمریکا به پیام انفعال روحانی دانست و با اشاره به سخنان اخیر روحانی نوشت: در حالیکه آمریکایی‌ها از تشکیل «گروه اقدام ایران» با هدف تشدید فشار خبر می‌دهند، سوگواری و حسرت خوردن برای مذاکرات خوب پیشین! و دعوت آنان برای ترمیم پل مذاکرات، چه پیامی را به طرف مقابل ارسال می‌کندآنچه روحانی پل مذاکرات می‌خواند، در واقع گردنه باج‌گیری بود.

از سوی دیگر، یک روزنامه باند روحانی به نام جهان صنعت، نوشت: آنچه واضح است، خیر چندانی به واسطة همراهیِ دیپلماتیک اروپایی‌ها عاید حکومت جمهوری اسلامی هم نخواهد شد. (با این حال)، دولتمردان (نظام) ایران ناچار هستند که به مناسبات فعلی تن داده و سهم‌خواهی‌هایش، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و توان استراتژیک‌شان باشد…جوسازی‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیکی، توان بلندمدتی برای ماندگاری نخواهند داشت».

روزنامه دیگر این باند به نام آرمان نیز نوشت: اکنون (نظام) در شرایطی قرار دارد که نیازمند پاسخ جدید است. یکی از این پاسخ‌ها، مذاکره با بازیگران جهانی است».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here