الیوم السابع مصر: گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران

231

لیوم السابع مصر گزارش داد: روز اول ژوئیه اپوزیسیون ایران گردهمایی سالیانه خود را در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می‌کند. این گردهمایی علیه مقامهای رژیم ایران و با عنوان ”دخالتهای رژیم ایران در خاورمیانه را پایان دهید “، برگزار می‌شود. چند روز قبل از این گردهمایی مقاومت ایران شرکتهای مخفی تولید موشک را که توسط سپاه پاسداران مدیریت می‌شود فاش کرد.

الیوم السابع افزود:‌ هر سال اپوزیسیون ایران گردهمایی خود در فرانسه پایتخت پاریس را با حضور و مشارکت ۱۰۰هزار نفر از ایرانیان مقیم پایتختهای اروپایی و مهمانهای بین‌المللی برگزار می‌کند.

طبق اطلاعیه رسمی شورای ملی مقاومت ایران هواداران مقاومت ایران با چسباندن پلاکاردهایی فراخوانهای این گردهمایی را در شهرهای نیشابور و مشهد و کرمانشاه و همچنین در شهرهای دزفول و اهواز و ارومیه و مرند و بقیه شهرهای ایران توزیع کردند. در این پلاکاردها خواسته مبرم مردم ایران برای محاکمه قاتلان قتل‌عام ۶۷مطرح شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here