الیوت انگل: رژیم ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم است

126
الیوت انگل نماینده دموکرات-min

الیوت انگل نماینده دموکرات و عضو بلندپایه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا عصر روز چهارشنبه ۱۹مهر ۹۶ درجلسه این کمیته ضمن تأکید بر این‌که باید در توافق برجام باقی ماند گفت:‌

«ما رژیم ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم می‌دانیم، دولتی که موشکهای غیرقانونی و خطرناک بالستیک تولید می‌کند، که سلاحهای زیادی در اختیار دولت خونخوار بشار اسد قرار می‌دهد. هم‌چنین دولتی که با مردم خود بدرفتاری کرده و به طرز غیرقانونی شهروندان آمریکایی را زندانی کرده است».