سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

”البته خمینی“ دنبالچه جنگ ضدمیهنی و یک فقره غلط اضافی!

0 15

”البته خمینی“ دنبالچه جنگ ضدمیهنی و یک فقره غلط اضافی!

بچهٔ شاه در کیهان پدرش ادعا کرده است با “اعضای سابق” مجاهدین گفتگو کرده و مجاهدین “زنان را مجبور به حجاب می‌کنند”!

تا اینجا یک فقره غلط اضافی به‌نقل از مأموران ساواک آخوندی و  بیشتر بخوانید لینک به منبع 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.