”البته خمینی“ دنبالچه جنگ ضدمیهنی و یک فقره غلط اضافی!

131
سایت ایران افشاگر -”البته خمینی“ دنبالچه جنگ ضدمیهنی

”البته خمینی“ دنبالچه جنگ ضدمیهنی و یک فقره غلط اضافی!

بچهٔ شاه در کیهان پدرش ادعا کرده است با “اعضای سابق” مجاهدین گفتگو کرده و مجاهدین “زنان را مجبور به حجاب می‌کنند”!

تا اینجا یک فقره غلط اضافی به‌نقل از مأموران ساواک آخوندی و  بیشتر بخوانید لینک به منبع 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here