سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

اقدامات ضدتروریستی فرانسه در پاریس و تهاجم به یک مرکزبنیادگرایی حکومت ایران

0 43

اقدامات بی سابقه دولت فرانسه در پاسخ توطئه تروریستی 

علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس

دستگیری‌های ضد تروریستی در شمال فرانسه

و تهاجم گسترده پلیس به یک مرکز بنیادگرایی و تروریسم

بیانیه سه وزیر ارشد دولت فرانسه

وزیرکشور و وزیر دولت ژرار کولومب

وزیر خارجه ژان ایو لودریان

و وزیر اقتصاد و دارایی برونو لومر

۲اکتبر ۲۰۱۸-۱۰مهر۹۷

بیانیه سه وزیر ارشد فرانسه - در مقابل عمل ترورستی رژیم ایران

تلاش برای سوء قصد در ویلپنت

در روز ۳۰ ژوئن خنثی شد

چنین عمل فوق العاده وخامت بار درخاک ما

نمی‌توانست بدون پاسخ باقی بماند

فرانسه اقدامات پیشگیرانه هدفمند و متناسبی را 

به‌صورت تصویب تدابیر ملی

با مسدود کردن دارایی‌های اسدالله اسدی 

و سعید هاشمی مقدم (معاون وزارت اطلاعات) 

و نیز مدیریت امنیت داخلی در وزارت اطلاعات ایران

اتخاذ کرده است

با اتخاذ این تصمیم، فرانسه عزم جزم خود را

برای مقابله با تروریسم به‌خصوص در خاک خودش

خاطرنشان می‌کند

وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان:

سوء قصد خنثی‌شده در ویلپنت لزوم یک رویکرد مطالبه گر

در روابط ما با رژیم ایران را مورد تأیید قرار می‌دهد

وزیر دولت و کشور فرانسه ژرار کولومب:

تاکید بر عزم جزم برای اتخاذ هر اقدامی

به‌منظور جلوگیری از هر نوعی از تروریسم

از هر کجا که ناشی بشود

برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه:

ما باید کانال‌های تأمین مالی تروریست‌ها را خشک کنیم

تا به اقدامات غیر قابل تحمل آنها خاتمه دهیم

ما در سطح ملی با قاطعیت عمل می‌کنیم

و به تقویت تدابیر در سطح بین‌المللی ادامه می‌دهیم

اقدامات ضدتروریستی فرانسه در پاریس و تهاجم به یک مرکزبنیادگرایی حکومت ایران

بیانیه مشترک ژرار کولومب، ژان ایو لودریان و برونو لومر

۲ اکتبر۲۰۱۸

یک تلاش برای سوء قصد در ویلپنت، روز۳۰ ژوئن گذشته خنثی شد.

حمله پلیس فرانسه به یک انجمن بنیاد گرا وابسته به حکومت ایران

چنین اقدامی که از منتهای جدیت در خاک ما برخوردار است، نمی‌توانست بدون پاسخ باقی بماند.

بنا به تصمیم اتخاذ شده در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ ازسوی وزیر دولت و وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی و بدون در نظر گرفتن نتایج اقدام جنایی در پیش گرفته شده علیه مبتکران، عاملان و همدستان این پروژه سوء قصد، فرانسه اقدامات پیشگیرانه هدفمند و متناسبی را به‌صورت تصویب تدابیر ملی مسدود کردن دارایی‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم( اتباع رژیم ایران) و نیز شعبه امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم ایران، اتخاذ کرده است.

با اتخاذ این تصمیم، فرانسه عزم جزم خود را برای مقابله با تروریسم، به‌خصوص در خاک خودش، خاطرنشان می‌کند.

از نظر ژان ایو لودریان «سوء قصد خنثی‌شده در ویلپنت لزوم یک رویکرد مطالبه گر را در روابط ما با رزیم ایران مورد تأیید قرار می‌دهد».

ژرار کولومب بر «عزم جزم خود برای اتخاذ هر اقدامی به‌منظور جلوگیری از هر نوعی از تروریسم، از هر کجا که ناشی بشود» تأکید می‌کند.

برونو لومر تأکید می‌کند که «ما باد کانال‌های تأمین مالی تروریست‌ها را خشک کنیم تا به اقدامات غیر قابل قبول آنها پایان بدهیم. ما در سطح ملی با قاطعیت عمل می‌کنیم و به تقویت تدابیر در سطح بین‌المللی ادامه می‌دهیم».

لینک به خبرگزاری فرانسه 

انتشار تصمیم فرانسه علیه تروریسم و اطلاعات آخوندی 

در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه

روزنامه رسمی جمهوری فرانسه درروز ۲ اکتبر ۲۰۱۸برابر با۱۰مهر۹۷، ضمن درج تصمیم وزرای دولت فرانسه مبنی بر مسدود کردن دارایی‌ها و منابع اقتصادی اسدالله اسدی، سعید هاشمی مقدم و بخش امنیت داخلی وزرات ا طلاعات حکومت آخوندی با استناد به «قانون پولی و مالی به‌طور خاص مواد L. 562-2 و (مواد) متعاقب آن» نوشت: وزیر دولت، وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی هر کدام مطابق آن‌چه به آنها مربوط می‌شود مسئول اجرای تصمیم حاضر هستند که در تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه اجرایی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.