اقدامات سرکوبگرانه فاشیسم مذهبی علیه زندانیان سیاسی- فایل صوتی سهیل عربی

16
سهیل عربی زندانی سیاسی - تهران بزرگ-min

دژخیمان خامنه ای زندانی سیاسی سهیل عربی را که در اعتصاب غذا به سر می برد از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. بنا به گزارشهای دریافتی هنگام ورود به زندان تهران بزرگ؛ شکنجه گران؛ این زندانی سیاسی را به شدت مورد ضرب و شتم دادند، زندانی سیاسی سهیل عربی باوجود این اقدام وحشیانه شکنجه گران اعلام کرده است تا رسیدن به خواسته اش که برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان اوین است؛ از اعتصاب غذا دست نخواهد کشید 

 فایل صوتی سهیل عربی :

متن فایل صوتی  سهیل عربی

«پریروز بردندم قرنطینه یک اوین یک روز آنجا بودم در قرنطینه اوین گفتند می روی به رجایی شهر ولی آوردنم زندان تهران بزرگ. در بدو ورود در بازرسی سیزده نفر حمله کردند به من کتابهایم را پاره کردند وسایلم را شکستند با مشت زدند تو لبم، با لگد زدند توی پام، با باتوم زدند توی پام ، تمام صورتم باد کرده خیلی برخورد وحشیانه ای کردند! برخورد بسیار وحشیانه ای کردند! گفتند می روی به رجایی شهر ولی فرستادنم به زندان تهران بزرگ. به اعتصاب غذا ادامه می دهم با همان خواسته ای که داشتم تا آخرش هم می مونم . الان توی زندان تهران بزرگ هستم. تمام بدنم کبود است و خون می آید تو دهنم ولی به اعتصاب غذایم ادامه می دهم و تا آخرش می آئیم»

ارژنگ داوری

بر اساس گزارشهای رسیده؛ زندانی سیاسی ارژنگ داوودی هم اکنون در زندان زاهدان محروم از امکانات در وضعیت نامناسبی محبوس است. ارژنگ داوودی پس از اطلاع از تظاهرات سراسری مردم ایران در پیامی از جوانان معترض تقدیر و حمایت کرد و چنین گفت:

«در مراحل پایانی از چهار دهه مبارزه خونین با استبداد سیاه حاکم از همگان بالاخص از همه جوانان برومند میهن خالصانه می‌خواهم که چاووشان و جان برکفان این هماورد سیاسی را تنها نگذارند و برای رهایی ایران و ایرانی از شر تمامیت ظلم و ستم جاری با صلابت تمامتر به میدان این نبرد ملی وارد شوند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here