سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

« افق نو» ارگان پوششی نیروی تروریستی قدس

0 346

کابوس وحشت رژیم از مجاهدین و نقش آنها در سمت دهی قیام و گسترش کانونهای شورشی خواب راحت را از چشمان سردمداران رژیم ربوده وبه همین خاطر رژیم تمامی امکاناتش را در کارزار شیطان سازی وفراهم کردن زمینه تروریسیم علیه مجاهدین بکار گرفته است.

یکی از شیوه های مورد استفاده رژیم در این راستا، ایجاد موسسات پوششی مختلف است که از جمله آنها موسسه ای بنام «افق نو» است این برنامه  پرونده به افشای این موسسه پوششی و تشریح چگونگی فعالیت های آن اختصاص دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.