افشای یک مزدور«عبدالرحمان محمدیان اسیر جنگی سابق

530

اعلام بریدگی و درخواست کمک مالی اسیر جنگی سابق عبدالرحمان محمدیان در آبان ۱۳۹۵

اعلام بریدگی مزدور عبدالرحمان محمدیان 2

درخواست کمک مالی مزدور عبدالرحمان محمدیان 3

رسید کمکهای مالی مجاهدین به مبلغ ۶۷۵ هزار لک به عبدالرحمن محمدیان

کمک های مالی به مزدور عبدالرحمان محمدیان 4

کمک مالی به مزدور عبد الرحمان محمدیان 5

ابلاغیه به مزدور آلوده عبدالرحمان محمدیان

قبل از اخراج رودکی رئیس ایستگاه اطلاعات آخوندی از آلبانی

ابلاعیه به مزدور عبدالرحمان محمدیان 6

درا نتهای مسیر خیانت عبدالرحمن محمدیان در کنار سایر مزدوران بدنام وزارت اطلاعات با الگوی تکراری قرار گرفت .

تاریخ انتشار.۱۹دی۹۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here