افشای یک طرح تروریستی اطلاعات رژیم آخوندی در رسانه‌های آلمان برای ترور یک سیاست‌مدار حزب سوسیال‌دموکرات

187

دادستانی آلمان علیه یک تروریست وزارت اطلاعات رژیم آخوندی بخاطر عملیات شناسایی جهت سوء قصد علیه یک سیاستمدار آلمانی اعلام جرم کرد.

به گزارش تلویزیون کانال ۱ آلمان – آ ار د- روبه Robbe سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان از سوی سرویس مخفی رژیم ایران مورد جاسوسی و شناسایی قرار گرفته است. تا احتمالا هدف یک سوء قصد قرار بگیرد.

دادستان فدرال آلمان معتقد است که راینهولد روبه Reihold Robbe رئیس سابق جامعه آلمان و اسرائیل و سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان بعنوان هدف محتمل یک سوء قصد از سوی سرویس مخفی رژیم ایران مورد جاسوسی قرار گرفته بود. بنا به این اطلاعات یک پاکستانی که متهم به جاسوسی برای سرویس مخفی ایران می باشد، کروکی ترددات و مسیرهای روبه را تنظیم کرده بود.

تلویزیون کانال ۱ آلمان می افزاید: مطابق محتوای کیفرخواست، دادستانی فدرال معتقد است که هدف جاسوسی، کسب اطلاعات از اهدافی محتمل برای سوءقصد بوده اند. متهم به جاسوسی مشخصا یک کروکی از ترددات و مسیرهای مورد استفاده سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات را تهیه کرده و ساختمان جامعه آلمان و اسرائیل را مورد شناسایی قرار داده بود – این امر بعنوان یک دلیل روشن برای آماده سازی یک سوء قصد ارزیابی میشود.

در ادامه این گزارش آمده است :جاسوسی علیه نماینده سابقه دار و سابق مجلس فدرال راینهولد روبه اولین کیس معروف است که در آن یک سیاستمدار آلمانی هدف یک عملیات سرویس مخفی رژیم ایران قرار داشته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here