افشای جنایت کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌ها در گفتگوی آلخو ویدال کوادراس با العربیه

12
آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین_المللی در جستجوی عدالت

آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در مصاحبه با العربیه گفت: در کلیه گزارش‌های عاصمه جهانگیر به لیست بالابلندی از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله به وضعیت وخیم زندانیان و شکنجه آنها اشاره شده است.

رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با اشاره به دستگیری گستردة قیام‌کنندگان توسط رژیم، افزود: رژیم ایران مدعی است این زندانیان خودکشی کرده‌اند، ولی این ادعا، مسخره است.امکان ندارد این تعداد زندانی در یک زمان خودکشی کرده باشند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد زندانیان شکنجه شده‌اند و به تعدادی از آنها با زور داروهایی داده شده که روی سلامتی‌شان تأثیر گذاشته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here