اعلان خطر فرماندار رژیم در شهرستان دشتی بوشهر نسبت‌به فعالیت‌های مجاهدین درایام محرم

13
هراس رژیم در ماه محرم از مجاهدین خلق

فرماندار رژیم در شهرستان دشتی بوشهر نیز در هراس از فعالیت‌های مجاهدین گفت: آنها در ایام محرم برنامه ریزی کرده اند که باید هوشیار باشیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here