اعلام حمایت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج و ارومیه از قیام در شهرهای مختلف ایران

64
حمایت زندانیان از قیام -min

حمایت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج 

بخاطر قرنطینه و محدودیت های شدید ایجاد شده در زندان در حدی که نه تنها از دنیای پشت دیوارهای زندان بلکه از بندهای مجاور هم بی اطلاع مانده ایم.

بعد از پنج روز آن هم از طریق تنها تلویزیون موجود در بند متوجه شدیم که در کشور خبرهایی است و گویا مردم به جان آمده از گرانی، بیکاری، فساد در میهنمان در پی مطالبات و خواسته های به حقشان به خیابان ها آمده اند. از میزان تهمت و افترا و فحاشی تلویزیون حکومتی به جوانان میهنمان می توانستیم عمق حوادث را تا حدودی حدس بزنیم. اگرچه به طور واقعی از وقایع اطلاعی نداریم ولی از همه حرکت ها و اعتراضات حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم میهنمان و به ویژه جوانان شجاع آن، علیه این همه گرانی، بیکاری، فساد و ظلم و ستم حکومتی حمایت می کنیم. و پیشاپیش از همه نهادهای حقوق بشری می خواهیم که دست حکومت را در جنایت علیه مردم بازنگذارند.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

دی ماه ۱۳۹۶

بیانیه حمایت زندانیان زندان مرکزی ارومیه 

بنام آزادی- ملت مبارز و شریف ایران.!

در چند روز اخیر مردم غیور و باشرف و آزادیخواه ایران،‌ بدور از هرگونه گرایشات مذهبی و قومی و نژادی،‌ دست در دست هم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران در اعتراض به اوضاع نابسامان کشور به خیابانها ریخته و بغض فروخورده چندین دهه خویش را با فریادهای زنده باد آزادی،‌ مرگ بر حکومت آخوندی به اعتراض و قیام ایستاده اند.

مردم و جوانان ایران؛ با صدای بلند پشت به پشت هم صدای اعتراض آمیز خویش را به گوش جهانیان رسانده اند و در شهرهای درود و تویسرکان و قهدریجان؛ ایذه و مسجدسلیمان و سایر شهرهای میهن،‌ شهدایی را تقدیم راه آزادی مردم ایران نموده اند. خون این شهدا و غیرت مردم برای استمرار و گسترش این قیام که سر بازایستادن ندارد،‌ ما زندانیان در زندان مرکزی ارومیه را وا داشت تا از صفوف متشکله همه شما قاطعانه حمایت نموده و برای شما شیرمردان و شیرزنان ایرانزمین آرزوی پیروزی کنیم.

ما زندانیان زندان ارومیه از دیگر هموطنان آزاده میهنمان میخواهیم چشم روی این همه بی عدالتی و ظلم و ستم آخوندها نبندند و به صفوف همه مردمی که در خیابانها قیام کرده اند؛ بپیوندند و تا سرنگونی کامل این حکومت جبار از پای ننشینند.

مطمئن باشید گسترش خیزش و تظاهرات و اقدامات انقلابی شما موجبات فروریختن پایه های سست و ظالمانه چندین ساله این ستمگران که مانند زالو خون پاک این ملت را مکیده اند را فراهم خواهد آورد.

ما زندانیانٍ زندان مرکزی ارومیه بار دیگر حمایت قاطعانه خویش را از خانواده شهدای خیزشهای اخیر و تشکل ها و ارتش آزادی و فریادهای آزادیخواهانه شما مردم با شرف اعلام میداریم.

زندانیان زندان مرکزی ارومیه – دیماه ۱۳۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here