اعدام هشت زندانی در روزهای قیام به منظور تشدید ارعاب جامعه

6
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - قیام مردم این-min

همزمان با قیام سراسری مردم ایران و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، دژخیمان رژیم آخوندی در فاصله روزهای ۱۱ تا ۲۱ دی (اول تا ۱۱ژانویه) هشت زندانی که عمدتاً جوان بودند را در شهرهای مختلف اعدام کردند.

پنجشنبه ۲۱ دی ماه دو زندانی در ملأ عام در سلماس و قزوین اعدام شدند. زندانی که در سلماس اعدام شد مبتلا به بیماری روانی بود. جوان اعدام شده در زندان قزوین از هشت سال قبل در انتظار اعدام قرار داشت.

در روز ۱۸دیماه دو زندانی در ساری و در روز ۱۴ دیماه دو زندانی دیگر در گوهردشت کرج اعدام شدند. امیر حسین پورجعفر یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ساله بود. در روز ۱۲ دیماه نیز یک زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و روز پیش از آن یک جوان ۲۲ ساله در زندان مرکزی مشهد اعدام شده بود.

این اعدامها در حالی صورت می‌گیرد که ۸۰۰۰ تن از جوانان در دو هفته اول قیام سراسری مردم ایران دستگیر شده و در شرایط وخیمی به‌سر می برند. پاسخ مردم ایران به ویژه جوانان دلیر ایرانی به این توحش، ادامه قیام تا برکندن نظام فاسد و سرکوبگر آخوندی است. مقاومت ایران از عموم مراجع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان اقدامی فوری و مؤثر برای مقابله با نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر درایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳دی ۱۳۹۶ (۱۳ژانویه ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here