سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، کشاورزان اصفهان و دیگر اقشار محروم

0 18

کارگران بخشهای مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از جمله کارگران بخش کشاورزی آن از صبح روز سه‌شنبه ۷فروردین دست به اعتصاب زدند و کار تولید نیشکر را متوقف کردند. آنها با شعار «کارگر هفتتپهایم، گرسنهایم گرسنه» و شعارهایی علیه کارفرمایان حکومتی، دست به راهپیمایی زدند. بر روی بنری که آنها در دست داشتند نوشته شده بود:‌ «سال ۹۷سفره خالی کارگران هفتتپه». آنها به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفند و عیدی و پاداش خود معترض هستند. آنها همچنین به تقسیم زمینهای مزروعی کارخانه بین چند کارفرمای حکومتی که به غارت دسترنج کارگران و اخراج ۱۲۰۰تن از آنها منجر خواهد شد، اعتراض دارند و خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات کارگران هستند. اجرا نشدن وعده‌های مقامات رژیم و کارفرمای چپاولگر، کارگران محروم شرکت نیشکر هفتتپه را هر بار ناگزیر از اعتصاب مجدد می‌کند. تلاشهای اطلاعات آخوندی و دیگر ارگانهای سرکوبگر که با انواع تهدیدها و بازداشت کارگران در صدد مرعوب کردن کارگران و جلوگیری از گسترش این حرکت اعتراضی هستند، هر بار با ایستادگی کارگران به شکست انجامیده است.

در همان روز، زلزله‌زدگان محروم روستای تپانی در سرپل‌ذهاب که خانه هایشان به‌طور کامل تخریب شده در اعتراض به نزدیک به چهار ماه بلاتکلیفی و بی‌سرپناهی خود و خانواده‌هایشان دست به تجمع زدند. بر روی پلاکاردهایی که در دست آنها بود، نوشته بود: ما چیزی نمی‌خواهیم فقط زمین می‌خواهیم برای ساختن مسکن؛ امکان وام می‌خواهیم؛ ما بچه‌های تپانی بدون سرپناه هستیم.

روز دوشنبه ۶ فروردین بیش از ۴۰۰کشاورز شرق اصفهان با تجمع در پل خواجو خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. کشاورزان محروم خواستار حق آبه و احیای کشاورزی نابود شده شهرهای شرق اصفهان هستند.

‏ در رشت کارگران ایران پوپلین به‌رغم تهدیدها و فشارهای مدیر حکومتی کارخانه، اداره کار و نیروی انتظامی، برای دومین روز به اعتراض خود به اخراج چهار تن از نمایندگان کارگران ادامه دادند. آنها بنرهایی در دست آنها که بر رویشان نوشته بود:‌ «یا همه یا هیچکس». به‌دنبال ایستادگی کارگران، رژیم آخوندی مجبور شد نمایندگان کارگران بازداشت شده را آزاد نماید.

در اندیمشک کارگران شرکت سیمان عمران آریا با تجمع اعتراضی خواستار پرداخت یک‌سال حقوق معوقه خود شدند. به دستور مدیریت چپاولگر این کارخانه کلیه قراردادها از سه ماه به یک ماه کاهش یافته و حقوق ناچیز کارگران نیز هرسه ماه یکبار پرداخت می‌شود.

شعارنویسی علیه سران رژیم و ارگانهای سرکوبگر آن نیز هم‌چنان ادامه دارد. در یکی از این شعارها نوشته است:‌ سپاه عامل سرکوب، فقر، خشکسالی و فساد در این کشور است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ فروردین ۱۳۹۷(۲۸مارس ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.