اعتصاب پزشکان طرحی در سراسر کشور در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی

18
پزشکان - سراسری

پزشکان طرحی در سراسر کشور طبق فراخوان قبلی و در اعتراض به تأخیر یکساله کارانه و شرایط بسیار نامناسب معیشتی خود، و برغم تهدیدها و وعده‌های دروغین ایادی و کارگزاران رژیم در ۱۱۵ شهر در سراسر کشور اعتصاب کردند.

اعتصاب پزشکان در اکثر مراکز درمانی از روز سه شنبه شروع شده و روز چهارشنبه در ۱۱۵ شهر در سراسر کشور ادامه یافته است

پزشکان اعتصاب کننده از حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران غیر اورژانس خودداری کرده‌اند

اعتصاب سراسری پزشکان کشور- ایرا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here